Blog Archives

Ontwrichting van onderwijs van binnen uit

De toenemende erkenning van leren buiten de setting van de onderwijsinstelling leidt tot ontwrichting van het onderwijs. Het onderwijs zal zich daardoor opnieuw moeten uitvinden, net als bedrijven als Nokia dat moeten doen om te kunnen overleven. Randy Bass probeert deze ontwikkeling voor het onderwijs te duiden.

Lees meer ›

Tags: ,

TED voor het onderwijs

De organisatie TED is bekend van zijn inspirerende, korte, videovoordrachten. Zij hebben nu ook een speciaal YouTube-kanaal voor het onderwijs ontwikkeld.

Lees meer ›

Tags: , ,

Onderwijs van de 21ste eeuw: een vorm van blended learning?

Over welke competenties moeten jongeren vandaag de dag beschikken en wat voor onderwijs past daarbij? Deze vraag staat centraal in e-Mergents’ wanted: a 21st century education. De auteur hierin in feite voor een bepaalde vorm van blended learning.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Prestatiebeloning in het onderwijs motiveert niet

Daniel Pink’s Eight brief points about “merit pay” for teachers is volgens mij ook relevant voor de Nederlandse discussies over prestatiebeloning in het onderwijs. In het boek Drive besteedt Pink aandacht aan het bevorderen van intrinsieke motivatie. In deze blog post concludeert hij dat prestatiebeloning voor onderwijsgevenden niet werkt.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kenmerken van de Finse onderwijssuccesformule

Er is veel aandacht aan het succes van het Finse onderwijsmodel. Onderstaande video gaat in op de individuele benadering van Finse leerlingen. Enkele kenmerken zijn:

  • Vroeg diagnostiseren van ‘speciale’ leerbehoeften.
  • Vroeg interveniëren, extra hulp bieden binnen het reguliere onderwijs.
  • Individuele aandacht voor leerlingen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De effecten van interventies in het onderwijs

De Nieuw-Zeelandse hoogleraar John Hattie heeft een aantal jaren geleden een meta-studie uitgevoerd naar de effecten van onderwijsinterventies op leerprestaties. Onlangs heeft hij hierover een nieuw boek gepubliceerd. In What works in education – Hattie’s list of the greatest effects and why it matters vat Grant Wiggens de belangrijkste bevindingen samen.

Lees meer ›

Tags: ,

De overeenkomsten tussen corporate learning en onderwijs op het gebied van e-learning (#in)

‘Need for Speed’ Is Driving the Next Generation of E-learning behandelt in vogelvlucht (en op een wat schreewerige manier) de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van corporate e-learning. Ondersteuning op de werkplek is daarbij belangrijker dan initieel opleiden. Bij blijven op het gebied van elkaar opvolgende innovaties blijkt een belangrijke impuls voor e-learning.

Lees meer ›

Tags: , ,

Werknemers ICT-bedrijven kiezen vaak bewust voor low-tech scholen (#in)

Lary Cuban besteedt in Digital Parents and Low-Tech Schools aandacht aan het ICT-beleid van de Waldorf school in Los Altos. Dit is een dure privéschool, die er bewust voor kiest om nagenoeg geen ICT in het onderwijs in te zetten. De school baseert zich op het gedachtengoed van Rudolf Steiner (grondlegger van de Vrije Scholen),

Lees meer ›

Tags: , ,

Heeft het onderwijs vooral oog voor de ‘donkere kanten’ van sociale media? (#in)

A Case for Using Social Media with Learning stelt dat sociale media veel potentie hebben voor leren, maar dat wellicht nergens zoveel scepsis bestaan ten aanzien van sociale media als binnen het onderwijs. Daar lijkt men vooral oog te hebben voor de 'donkere' kanten van sociale media. Auteur Tina Barseghian schrijft:

Rather than focusing exclusively on the problems,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Finse onderwijssysteem vs de Global Education Reform Movement (#in)

Joe Bower haalt de Finse onderwijsadviseur Pasi Sahlberg aan die het Finse onderwijssysteem vergelijkt met The Global Education Reform Movement.

De laatste ontwikkeling, waarvan Nederland helaas ook een exponent is, kenmerkt zich door het onderwijzen van kerndoelen, standaardisering van curricula, verantwoordelijkheid afleggen op basis van toetsen,

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: