Blog Archives

Congres E-learning en sociale media in de Zorg (#in #elzrg11)

Ook dit jaar mag ik weer dagvoorzitter zijn van het congres e-learning in de zorg, van 8 december 2011. De dag erna staan sociale media in de zorg centraal. Ook van die bijeenkomst ben ik dagvoorzitter. Volgens worden het twee interessante dagen, waarbij Twitter ook actief wordt ingezet.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Trends rond ICT en leren (#in)

Vanmorgen mocht ik weer eens een presentatie verzorgen over trends op het gebied van ICT en leren. Dit keer bij de aftrap van een initiatief rond docentprofessionalisering van de Hogeschool Rotterdam. In mijn bijdrage ben ik op de m.i. tien belangrijkste trends in gegaan. Trends die zich veelal in een slakkentempo voltrekken (hoe lang praten we bijvoorbeeld al over mobile learning?).

Lees meer ›

Tags: , , ,

Leren in het digitale tijdperk (#in #ple11 #plesteve)

Tijdens de keynote van Steve Wheeler tijdens Professional Learning Europe heb ik intensief getwitterd, en geen echte blogpost geschreven. Dat had ik woensdagavond met Steve afgesproken. Hij zou de tweets met de hash tag #plesteve aan het eind betrekken in zijn keynote. Ik heb dat zelf niet meer mee kunnen maken,

Lees meer ›

Tags: , ,

Zes voordelen van ICT voor het MBO (#in)

Dankzij een tip van Petra Fisser heb ik Zes voordelen van ICT voor het MBO kunnen lezen. De 32ste publicatie uit de Onderzoeksreeks ICT in het onderwijs van Kennisnet beschrijft de uitkomsten van een verkennend onderzoek (op basis van observaties en interviews). Er is volgens Kennisnet geen sprake van 'evidentie'

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Visie op leren en selectie e-learningoplossing (#in)

Vandaag heb ik samen met Bas Vetten van zorginstelling Cello een presentatie verzorgd bij de werkplaats e-learning van de VGN. Tijdens deze bijeenkomst stond het belang van visieontwikkeling op leren en e-learning, als voorwaarde voor het kunnen selecteren van 'leertechnologie', centraal.

In mijn bijdrage ben ik ingegaan op veranderende opvattingen over leren en e-learning.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Nieuwe editie post-HBO opleiding E-learning van start (#in)

Ik ben al sinds een aantal jaren gastdocent bij de post-HBO opleiding E-learning van Fontys. Half november aanstaande gaat wederom een editie van start. Ik ben er nu vanuit de Open Universiteit bij betrokken.

Vandaag heb ik met Jos Loonen (Fontys) en Marcel de Leeuwe de opzet en inhoud van de cursus tegen het licht gehouden.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Digitale revolutie in het Amerikaanse hoger onderwijs (#in)

Dankzij Pedro de Bruyckere heb ik de PEW-studie The Digital Revolution and Higher Education kunnen lezen. De onderzoekers hebben meer dan 2100 volwassenen telefonisch ondervraagd, en ruim 1000 bestuursvoorzitters van onderwijsinstellingen online geênqueteerd. Pedro heeft de Engelstalige samenvatting al gepubliceerd. Ik wil daarom alleen ingaan op wat mij het meest in dit rapport is opgevallen.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Statistieken over gebruik ICT binnen Europees onderwijs (#in)

Een tweet van @josiefraser attendeerde mij op het Eurydice-rapport over ICT binnen het Europese onderwijs. Er is ook een aparte samenvatting beschikbaar:

The report provides an important set of indicators and insights to assess and enhance the impact of the use of ICT to promote innovation in educational processes and to foster the creative development of students and their digital competences.

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

LINGOs en e-learning (#in)

Al eens gehoord van LINGOs? Dit is een consortium van meer dan 65 internationale non-governementele organisaties op het gebied van humanitaire hulp, gezondheidszorg, en dergelijke (zoals het Wereld Natuur Fonds of Oxfam), dat ondersteuning biedt aan deze organisaties als gaat om e-learning.

LINGO's heeft een community,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Exit Teletop? (#in)

Tijdens mijn meivakantie publiceerde Dactique een persbericht waarin werd aangekondigd dat het van oorsprong Noorse itslearning een meerderheidsbelang heeft verworven in het Nederlandse elearningbedrijf. Uiteraard benadrukt het persbericht vooral zogenaamde strategische voordelen.

Ik verwacht echter dat deze stap op middellange termijn het einde zal betekenen van de Nederlandse elektronische leeromgeving Teletop,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: