E-learning evalueren (#in)

Introduction to Evaluation in e-Learning bevat een beknopte inleiding over het evalueren van e-learning. Evalueren doe je volgens de auteur voorafgaand aan e-learning (behoeftenanalyse), tijdens het leren (formatief) en na afloop (summatief). Verder heeft de samensteller een groot aantal bronnen in zijn blogpost opgenomen, inclusief een enkele inleidende zin. Verwacht

Lees verder