Blog Archives

Digitalisering en pedagogiek zijn beiden onmisbaar bij technology enhanced learning

Het artikel AI, ethics and classrooms of the future besteedt aandacht aan de invloed van digitalisering van het onderwijs, maar laat ook zien dat (onderwijs)instellingen daarbij oog hebben voor ethische aspecten en voor andere aspecten dan jongeren opleiden voor de arbeidsmarkt.

Lees meer ›

Tags: , ,

Drie niveaus van kunstmatige intelligentie (AI)

Steve Wheeler besteedt aandacht aan kunstmatige oftewel artificiële intelligentie (AI). Hij gelooft -net als ik- dat AI geen grote bedreiging vormt voor mensen. Dat komt omdat hij drie niveaus van AI onderscheidt. De hogere niveaus zijn dan science fiction.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Meer bewustwording en conversaties met betrekking tot ethiek en data noodzakelijk

Ethische vraagstukken op het gebied van data worden pregnanter, naarmate we steeds meer data genereren en manieren om data te analyseren geavanceerder worden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat iedereen zou moeten weten over artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) heeft veel invloed op ons dagelijks leven en werk. Die impact zal alleen maar toenemen. Daarom zou iedereen basiskennis moeten hebben van artificiële intelligentie.

Lees meer ›

Tags: ,

Reguleer de toepassing van artificiële intelligentie

Het valt te verwachten dat artificiële intelligentie de komende decennia nog meer invloed zal krijgen op onze samenleving. Dit biedt kansen, maar herbergt ook verschillende risico’s. Aandacht voor ethiek, beleid en regelgeving kunnen helpen risico’s te beperken.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Het gebruik van data bij social learning

Door data van online cursussen, die gebaseerd zijn op social learning, te analyseren krijg je als leidinggevende beter zicht op wat er speelt binnen je organisatie. Wat mij betreft is daarbij sprake van één grote ‘maar’ (eigenlijk twee).

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Kunnen data de kwaliteit van het onderwijs verbeteren?

Inzicht in het studiegedrag kan bijdragen aan kwalitatief beter onderwijs. Learning analytics -het verwerken van studiedata om het leergedrag te begrijpen en verbeteren-  speelt hierbij een belangrijke rol. Wel zijn er nogal wat hobbels te nemen. Tips en handvatten om ermee aan de slag te gaan, zijn er gelukkig ook.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De vier verantwoordelijkheden van een L&D-professional

Professionals, die zich bezig houden met leren en ontwikkelen, hebben niet alleen verantwoordelijkheden naar hun klanten en de lerenden. Wat betekent dit?

Lees meer ›

Tags: , , ,

De positie van ICT binnen integrale beroepsvorming

In een aantal publicaties pleit ik voor integrale beroepsvorming als eigentijdse invulling van beroepsonderwijs. In deze blogpost beschrijf ik welke positie ICT als subject binnen deze benadering inneemt.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Meer aandacht voor data ethiek

Achterhaalde wetgeving, zwakke vormen van zelfregulatie en onvoldoende institutionele waarborgen ten aanzien van privacy. Deze factoren spelen een rol bij massive open online courses. Het risico bestaat dat de wal op een gegeven moment het schip zal keren, en belanghebbenden hun interesse voor MOOCs gaan verliezen.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: