Hoe docenten ethische afwegingen maken bij het gebruik van AI in de klas

In How teachers make ethical judgments when using AI in the classroom vat ScienceDaily een studie van het USC Center for Generative AI and Society samen dat gaat over belangrijke factoren bij de toepassing van AI in het onderwijs en de ethische opvattingen van docenten.

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

Het onderzoek “AI in K-12 Classrooms: Ethical Considerations and Lessons Learned” van de Universiteit van Zuid-Californië, onder leiding van , gaat in op de ethische afwegingen van docenten bij het gebruik van AI in het onderwijs.

Bij het maken van ethische afwegingen wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen drie perspectieven:

 1. Deontologie: Dit perspectief focust op de intrinsieke juistheid of onjuistheid van handelingen, los van hun gevolgen. Het gaat hier om het volgen van morele regels of plichten. Bijvoorbeeld, het is altijd fout om te liegen, ongeacht de mogelijke positieve uitkomsten die een leugen kan hebben.
 2. Consequentialisme: Dit perspectief beoordeelt de moraliteit van een handeling op basis van de gevolgen. Bijvoorbeeld: het is acceptabel om gezichtsherkenning te gebruiken omdat je daarmee misdadigers kunt opsporen.
 3. Deugdethiek: Dit perspectief focust niet zozeer op regels of gevolgen, maar op het ontwikkelen van goede karaktereigenschappen of deugden, zoals eerlijkheid, moed en wijsheid. Het idee is dat een goed persoon automatisch de juiste keuzes maakt. Een goed opgeleid docent maakt bijvoorbeeld juiste keuzes.

In het onderzoek wordt naar de eerste twee perspectieven gekeken. Stephen Aguilar cs gaan in op verschillen in ethische evaluaties van generatieve AI. Zij benadrukken dat onderwijs ten aanzien kritisch denken zal veranderen als gevolg van AI. Lerenden moeten beoordelen wanneer en hoe ze generatieve AI gebruiken, gedreven door hun ethische perspectieven. Docenten zouden lerenden dit moeten leren.

Het onderzoek richtte zich op het begrijpen van de perspectieven van docenten op ethiek rond AI. De onderzoekspopulatie bestond uit 248 zogenaamde K-12-docenten met gemiddeld 11 jaar onderwijservaring. Meer dan de helft was vrouw. Het onderzoek concludeert dat er gendergerelateerde nuances in ethische benaderingen zijn. Vrouwelijke docenten kiezen vaker voor deontologische benaderingen (regelgebaseerd), terwijl mannelijke docenten meer gericht waren op de gevolgen van AI (consequentialisme). Zelfeffectiviteit en angst in het gebruik van technologie waren belangrijke factoren bij regelgebaseerd en resultaatgebaseerde visies op AI-gebruik. Docenten die meer zelfvertrouwen hadden bij het gebruik van AI voelden zich zekerder bij het gebruik van technologieën of hadden minder angst. Beide waren belangrijk voor het soort oordelen dat ze maakten.

Aguilar cs gebruikten ook het filosofische gedachte-experiment “het trolleyprobleem” om te illustreren hoe docenten moeten beslissen wanneer, waar en hoe lerenden generatieve AI in de klas kunnen gebruiken. De onderzoekers concluderen dat docenten actieve deelnemers zijn die worstelen met de morele uitdagingen die AI met zich meebrengt. Er is een consensus over de noodzaak om een ethisch kader voor AI in het onderwijs te ontwikkelen en te adopteren.

Het formuleren van regels en het maken van afspraken over het gebruik van generatieve AI is inderdaad van belang. Generatieve AI wordt alomtegenwoordig en steeds krachtiger. De afgelopen week heeft Google bijvoorbeeld eindelijk de opvolger van Bard, Gemini, gelanceerd. Deze applicatie bevat een geavanceerde applicaties -twee maanden gratis uit te proberen- waarmee men de strijd met ChatGPT-4 en Co-pilot aan wil gaan. Het spel is op de wagen en gaat daar voorlopig niet meer vanaf. Onderstaande bronnen bevatten onder meer verwijzingen naar de Google Gemini.

Andere bronnen over generatieve AI

 1. Gemini Ultra – Full Review
 2. Chatbots in de Engelse les
 3. Professors Proceed with Caution Using AI
 4. What Can Be Done in 59 Seconds
 5. ChatGPT Now Allows Users to Bring Multiple AIs into Conversations
 6. AI in Education: The Pros and Cons
 7. The Path to Socially Responsible AI
 8. Google Gemini Advanced Tasting Notes
 9. Ervaringen met Google Gemini
 10. AI Adoption in Corporate L&D
 11. Remarkable Rise of AI Wellbeing Bots
 12. Fast Forward: Tested Next-Gen AI Assistant
 13. Supercharge Your ChatGPT Prompts
 14. Een Carnavalskraker Gaat Dit AI Muziekstuk Niet Worden

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *