Blog Archives

Exit Google Glass?

Google Glass werd in 2012 met veel bombarie gelanceerd. Uiteraard (?) werd ook al gauw gekeken naar educatieve toepassingsmogelijkheden. Volgens John Dvorak zal Google echter stoppen met deze bril. Maar dat betekent niet dat 'wearable computing' als trend gaat verdwijnen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Effecten van innovatieve toepassingen van leertechnologie

Vernieuwende toepassingen op het gebied van ICT in het onderwijs kunnen verschillende effecten hebben. Belangrijk is in ieder geval het tastbaar maken van deze effecten.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Veertien manieren om Google Glass in het onderwijs te gebruiken

De educatieve toepassingen van Google Glass met daadwerkelijke toegevoegde waarde, moeten mijns inziens nog uitgevonden of bedacht worden. Die conclusie trek ik op basis van een recent artikel in The Huffington Post.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Succes innovatie afhankelijk van het managen van gedrag early adopters

Vernieuwingen hebben pas succes als je in staat bent er voor te zorgen dat de eerste gebruikers de innovatie met respect gebruiken. Dat betekent dat bedrijven moeten proberen om het gedrag van deze ‘early adopters’ te managen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Praktijkervaringen met GoogleGlass

Steeds meer docenten doen ervaring op met GoogleGlass, en delen deze ervaringen online.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Experimenteren met GoogleGlass als voorbeeld van een leerproces

De bijdrage My Goals With Google Glass for Higher Ed gaat niet alleen in op de mogelijke gevolgen van de betreffende nieuwe technologie voor het onderwijs, maar beschrijft tevens hoe je als professional op het gebied van leren, opleiden en onderwijs leert van en met internettechnologie.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Ervaringen met GoogleGlass

Tyler Cowen heeft de kans gehad ervaring op te doen met GoogleGlass. Hij loopt niet over van enthousiasme. De toegevoegde waarde van GoogleGlass moeten we grotendeels nog ontdekken.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Open Universiteit maakt educatieve apps voor GoogleGlass

Een aantal van mijn collega’s bij de Open Universiteit is gestart met de ontwikkeling van  educatieve apps voor GoogleGlass. Ook doen zij onderzoek naar de werking ervan. Zij zijn in Europa de eerste onderzoeksgroep die een toepassing van een ‘mobile learning games toolkit’ voor GoogleGlass heeft ontwikkeld. Vooral bij training in kritische situaties en snelle beslissingen zien mijn collega’s toegevoegde waarde van GoogleGlass.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

OpenU Kennisnet masterclass over GoogleGlass in het onderwijs #elearnmooc

Van 11 december tot 18 december 2013 organiseren Celstec (Open Universiteit) en Kennisnet de online gratis masterclass “GoogleGlass en HeadUpDisplays in het onderwijs“. Welke mogelijkheden biedt deze nieuwe technologie ons om leren te versterken?

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De opkomst van ‘wearable’ computing’

Draagbare, ‘wearable’, ICT wordt de komende jaren waarschijnlijk een belangrijke technologische trend, die ook gevolgen zal hebben voor onderwijs, opleiden en leren. Himanshu Sareen heeft in Wired een mooi introducerend artikel over ‘wearable’ computing’ geschreven. Ik verken enkele educatieve toepassingsmogelijkheden.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: