Blog Archives

Het belang van profielen binnen sociale en leernetwerken

Profielen spelen een belangrijke rol binnen sociale en leernetwerken. Het is verstandig vanuit het doel van het netwerk je profiel eens regelmatig tegen het licht te houden.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Van kenniswerkers naar kennisleiderschap (#in)

In Resetting Learning and Work illustreert Harold Jarche dat werknemers tot nu toe vooral hebben geleerd te doen wat zij gezegd krijgen. Zowel in hun werk, als op het gebied van leren. Vandaag de dag heb je echter steeds minder parate kennis nodig om je werk te doen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Leren via een netwerk in plaats van via een zoekmachine (#in)

Rob Jacobs pleit in Learning's Future: Search Engine or Network? voor een andere manier van leren. De kennissamenleving confronteert mensen met complexe problemen, die niet opgelost kunnen worden met behulp van statische kennis. Deze problemen hebben maar impliciete kennis nodig –tacit knowledge– die in een hoog tempo ontwikkeld moet worden.

Lees meer ›

Tags: , ,

Sociale netwerken en de participatie in kennisstromen

John Hagel III en John Seely Brown verbinden social networking met het delen van implicete kennis. Het gaat er bij netwerken niet meer om wie je kent. Cruciaal, vandaag de dag, is hoe je participeert in "knowledge flows".

Impliciete kennis is heel lastig 'tastbaar'

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: