Blog Archives

Hoog tijd voor een comeback van RSS

De afgelopen tijd neemt de belangstelling voor podcasts weer toe. Podcasts kennen we echter al vele jaren. Na enkele jaren in het dal van de desillusie verkeert te hebben, luisteren steeds meer mensen weer naar podcasts. RSS is nog zo’n technologie die toe is aan een heropleving.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Slack als medium voor betekenisvolle conversaties

De applicatie Slack heeft de laatste tijd sterk aan populariteit gewonnen. Net als veel andere technologieën die oorspronkelijk niet voor leren zijn gemaakt, wordt Slack inmiddels ook als leertechnologie gebruikt. Dat vergt wel wat van ons gedrag.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Mijn persoonlijke regels voor een meer effectiever en efficiënt gebruik van Twitter

Ik gebruik Twitter sinds maart 2007. Ik vind het een applicatie met een geweldige potentie, maar word er ook wel eens moe van. Volgens mij kunnen we Twitter een stuk effectiever en efficiënter gebruiken door kritisch naar ons gedrag te kijken.

Lees meer ›

Tags: , ,

Tips om Inoreader te gebruiken

Marjolein Hoekstra (@CleverClogs) heeft via Microsoft OneNote een Inoreader Notebook gemaakt. Inoreader is mijn favoriete RSS-feed reader, sinds Google de stekker uit Google Reader trok.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De zinvolheid van een Twitter-archief?

Je kunt vandaag de dag je eigen Twitter-archief samen stellen. De vraag is echter of dat zinvol is.

Lees meer ›

Tags: , ,

Speelt een leermanagement systeem een rol bij het cureren van content?

De overvloed aan bronnen of -zoals je wilt- het menselijk onvermogen om massa’s informatie effectief te doorzoeken, te filteren en te selecteren, kan leren belemmeren. Hebben leermanagement systemen hierbij een functie?

Lees meer ›

Tags: ,

Kun je leven zonder internet? #owd12

Het internet is een zegen en een kwaal tegelijkertijd. We moeten veel slimmer om weten te gaan met de massa aan digitale informatie. Aandacht en reputatie spelen daarbij een belangrijke rol. En daar speelt internet ook weer een belangrijke rol bij. Aldus Jim Stolze, die optimistisch is over het leren omgaan met grote hoeveelheden informatie.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Bestaat information overload wel?

De afgelopen jaren is vaak gewaarschuwd voor de overdaad aan informatie. Een recente studie stelt volgens Shel Holtz vraagtekens bij deze “information overload, message meltdown and attention crash” die hij “overinflated hyperventilating” noemt.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Filter bubble kan leiden tot tunnelvisie

Kennisnet besteedt in een aantal bijdragen aandacht aan de ‘filter bubbel’. Een relatief nieuw fenomeen met kansen, maar ook met bedreigingen voor leren. Hoe daar mee om te gaan?

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Zoveelste poging om de email overload in te dammen

Email is binnen veel organisaties langzamerhand een plaag geworden. Sommige organisaties nemen drastische maatregelen, zoals het verbod om intern te mailen. Volgens de auteur van de blog post Stop Email Overload zien experts op het gebied van productief werken niets in dergelijke drastische maatregelen. Daarvoor is email een te belangrijk gereedschap om je werk te kunnen doen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: