Slack als medium voor betekenisvolle conversaties

De applicatie Slack heeft de laatste tijd sterk aan populariteit gewonnen. Net als veel andere technologieën die oorspronkelijk niet voor leren zijn gemaakt, wordt Slack inmiddels ook als leertechnologie gebruikt. Dat vergt wel wat van ons gedrag.

Slack
Slack

Slack is een laagdrempelige communicatietool die ook op mobiele apparaten kan worden gebruikt (in de VS besteden mensen 51% van de tijd die men online is op een mobiel apparaat). Berichten komen in een voor iedereen die toegang heeft tot het betreffende kanaal zichtbare stroom terecht. Volgens universitair hoofddocent Gerald Kane leidt dat tot “ambient awareness” die je via email niet krijgt. Het is een communicatiemiddel dat jou in staat stelt op een laagdrempelige manier met “coworkers” te communiceren. In 1995 communiceerde 9% van de Amerikaanse werknemers op afstand met collega’s, nu is dat 37%.

Bij nieuwe populaire technologieën wordt al snel gekeken of je deze ook voor leren kunt gebruiken. Online leren zou minder goed geschikt zijn voor onderwerpen waar dialoog over minder eenduidige zaken en ambiguïteit belangrijk zijn. Communicatiefunctionaliteiten binnen bestaande leeromgevingen zouden een dergelijke dialoog onvoldoende ondersteunen.

Daarom wordt nu ook verkend of Slack, naast initiatieven, waarbinnen bijvoorbeeld met Google Hangout of faciliteiten die subgroepen kunnen faciliteren, geprobeerd wordt diepgaande interacties te faciliteren. Volgens Amy Ahearn blijft de uitdaging echter:

how can we teach and assess subjects that are nuanced, nonlinear and deeply human on platforms that are increasingly adaptive and automated?

Zij stelt dat Slack hiervoor geschikt kan zijn omdat deze applicatie juist informeel uitwisselen van informatie en communiceren mogelijk kan maken. Zij spreekt van Slack als -daar gaan we weer- “game changer for online education”.

Volgens haar heeft Slack een grote aantrekkingskracht. De applicatie wordt erg intensief gebruikt door mensen die deze tool gebruiken. Zowel publieke kanalen als kleinschalige groepsconversaties krijgen met Slack vorm. Zo heeft Seth Godin Slack al gebruikt voor een online leiderschap workshop met 590 gebruikers.

Ahearn beschrijft hoe je Slack kunt gebruiken om bijvoorbeeld over gevoelige onderwerpen zoals de opkomst van het fundamentalisme online van gedachten te wisselen.

 • Verdeel deelnemers in groepen waarvoor je binnen Slack een kanaal kunt aanmaken.
 • Introduceer via korte video’s discussieonderwerpen in het centrale Slack-kanaal. Publiceer elk kwartier een korte video.
 • Laat deelnemers de video bekijken en op basis daarvan een individuele schrijfopdracht maken. Het resultaat delen zij in hun groep, en bediscussiëren zij in hun groep.
 • Voer deze leeractiviteit synchroon uit, dus bijvoorbeeld op een bepaald uur.

Op deze manier hebben 22 mensen met een heel verschillende achtergrond in vier groepen van gedachten gewisseld. In korte tijd werden verdiepende en complexe conversaties gevoerd.

 • Deelnemers ontvingen vooraf een handleiding over het gebruik van Slack.
 • De video’s waren vooraf gemaakt.
 • Instructies werden bij de start in Slack geplaatst.
 • Twee moderatoren volgden de discussies en ondersteunden de gebruikers.
 • De transcripts zijn geanalyseerd waarbij patronen in conversaties zichtbaar zijn gemaakt. Juist dit draagt volgens mij bij aan verdieping.
 • De organisatie heeft via gesprekken met deelnemers en een vragenlijst een evaluatie uitgevoerd waaruit bleekt dat ook verdiepende één-op-één conversaties zijn gevoerd.

Ahearn’s organisatie wil Slack nu ook gaan inzetten binnen bijvoorbeeld Massive Open Online Courses. Het handmatig samenstellen van groepen is daarbij een ‘uitdaging’. Als mensen in kleine groepen niet komen opdagen, zul je groepen ook opnieuw moeten samen stellen. Verder blijken gebruikers erg te moeten wennen aan het navigeren. En het succes hangt af van de persoonlijke inbreng:

there is still human agency and human effort required. But perhaps that’s the point.

Volgens mij heeft dit ook gevolgen voor de groepsgrootte. Als een zekere massa aan interacties noodzakelijk is, zullen groepen uit minimaal 12-16 personen moeten bestaan. Er zijn immers altijd mensen die de kat uit de boom willen kijken voor ze iets bijdragen, of die bewust conversaties alleen willen volgen.

Samual Hulick is overigens veel minder enthousiast over Slack. Hij is gestopt met deze applicatie:

 • Het aantal conversaties nam exponentieel toe waardoor Slack meer tijd ging kosten dan email. Bovendien heb je de neiging om altijd te moeten reageren. Hulick vergelijkt het met de koffieautomaat als werkplek.
 • Slack leidt er toe dat de aandacht over tal van onderwerpen wordt verdeeld, wat ten koste gaat van de productiviteit. Bovendien maakt Slack het niet gemakkelijk om hoofdzaken van bijzaken te scheiden.
 • Slack maakt converseren complexer omdat deze applicatie het midden houdt tussen synchroon en asynchroon communiceren (bij de introductie werd van twitter hetzelfde gezegd).

In mijn ogen is zijn belangrijkste conclusie echter:

It seems that everyone’s social habits around using you are lagging pretty far behind your marvelous technical advancements.

Mensen zijn inderdaad vaak in staat gebruikersvriendelijke en effectieve technologieën verkeerd te gebruiken. Je ziet dat met email, Facebook, Twitter, WhatsApp en nu dus ook weer met Slack. De laatste jaren lijkt het gebruik van nieuwe technologie ten koste van onze productiviteit te gaan.

Volgens mij zijn dit daarom relevante tips om Slack te gebruiken als medium voor betekenisvolle conversaties:

 • Maak bij Slack belangrijk een duidelijk onderscheid tussen een virtuele koffieautomaat en de werkplek. Bij Twitter lopen taakgerichte en niet-taakgerichte conversaties helaas ook door elkaar. Scheid dat bij Slack.
 • Maak afspraken met elkaar over hoe je Slack gebruikt.
 • Zoek eerst zelf naar een antwoord, voordat je aan anderen een vraag stelt.
 • Geef alleen antwoord op vragen waar je het antwoord al op weet. Als 10 collega’s een antwoord gaan zoeken, is dat niet echt efficiënt.
 • Scan reacties van anderen. Via associaties haal je waarschijnlijk bestaande kennis op die je kunt delen.
 • Maak selecties en keuzes bij het gebruik van media. Welke applicatie gebruik je niet meer of heel anders als je Slack gaat gebruiken?
 • Gebruik ook conversaties met een duidelijk doel, met een expliciete betekenis.
 • Gebruik een moderator al een conversatie een duidelijk doel heeft. De moderator bewaakt of het doel ook wordt bereikt.
 • Focus je op echt belangrijke zaken als je bijdragen wilt leveren.
 • Kies je momenten om Slack te gebruiken. Gebruik Slack niet de hele dag.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *