Instructies flexibiliseren

Effectieve instructies zijn van belang om integratieve opdrachten uit te kunnen voeren. Vooral als een leerling weinig over een bepaald onderwerp weet, is uitleg belangrijk. Daarnaast werkt het goed als een vakman (m/v) een bepaalde beroepshandeling voordoet (modelling). Leerlingen hebben echter niet altijd op hetzelfde moment behoefte aan instructies. En

Lees verder