Instructies flexibiliseren

Effectieve instructies zijn van belang om integratieve opdrachten uit te kunnen voeren. Vooral als een leerling weinig over een bepaald onderwerp weet, is uitleg belangrijk. Daarnaast werkt het goed als een vakman (m/v) een bepaalde beroepshandeling voordoet (modelling).

Leerlingen hebben echter niet altijd op hetzelfde moment behoefte aan instructies. En de ene leerling heeft het na één keer uitleggen begrepen, terwijl een andere leerling  behoefte heeft aan herhaling van de instructie (om wat voor reden dan ook).

Het is kostbaar en lastig te organiseren als instructeurs en docenten diverse keren instructie moeten gaan geven aan individuele leerlingen of aan kleine groepen. Dankzij de sterk verbeterde mogelijkheden van ICT kun je dit op een goede en efficiënte manier vormgeven.

Tenslotte is bepaalde expertise -mede door de vergrijzing van de docentenpopulatie- schaars. Via online video kun je deze specialistische kennis borgen en toegankelijk maken.

De laatste jaren is het veel eenvoudiger geworden om online video in het MBO te gebruiken:

  • De benodigde bandbreedte is beschikbaar gekomen.
  • De gereedschappen om op een snelle en gebruikersvriendelijke manier video’s op te nemen, te bewerken en te ontsluiten, zijn sterk verbeterd.
  • Er zijn nieuwe applicaties bijgekomen waarmee je op een eenvoudige manier via internet instructies kunt verzorgen.
  • De hardware aan de gebruikerskant is beter in staat om met online video om te gaan.
  • Er is veel expertise opgedaan over de do’s en dont’s van online video.

Samenvattend zijn er volgens mij drie manieren om instructies geflexibiliseerd via online video te gebruiken.

  • Via weblectures kunnen instructies worden opgenomen, en gedeeltelijk worden hergebruikt. Bij weblectures wordt vaak gebruik gemaakt van speciale apparatuur, zodat de leerling een docent ziet, plus diens presentatie. De leerling kan dan ook de uitleg per dia bekijken.
    Evaluatieonderzoek leert dat lerenden hierdoor niet weg blijven bij uitleg, maar de video’s vooral gebruiken om (onderdelen van) instructies nogmaals te bekijken. Weblectures blijken vooral geschikte leeractiviteiten voor leerlingen met functiebeperkingen, zoals dyslexie. Ook kun je weblectures gebruiken om een expert uitleg te laten geven aan meerdere groepen leerlingen tegelijkertijd. Deze leerlingen bevinden zich dan op meerdere locaties (met toezicht van bijvoorbeeld een onderwijsassistent). Renée Filius gaat in deze weblecture uitgebreider in op het waarom van weblectures. Op zoek naar meer informatie over weblectures?
  • Je kunt ook met behulp van eenvoudigere camera’s -ook bijvoorbeeld met handcamera’s zoals de Flip- bepaalde handelingen voordoen en opnemen. De resultaten kun je dan plaatsen op YouTube, Vimeo of -als beslotenheid belangrijk is- bij Surfmedia. Chefsonline.tv is een voorbeeld van een website waar bekende koks bepaalde beroepshandelingen voordoen.
  • Screencasts zijn digitale opnames van computerschermen, waarbij vaak ook commentaar gegeven wordt. Via screencasts kun je op een eenvoudige manier bepaalde applicaties leren gebruiken. Dat is de meest gebruikte toepassing van screencasts. Maar je kunt screencasts ook gebruiken om bepaalde procedures toe te lichten of concepten uit te leggen. De screencasts van Commencraft zijn daar een goed voorbeeld van. Je vindt hier bijvoorbeeld video’s over de werking van de aandelenmarkt, hoe de president van de VS wordt verkozen en over allerlei technologische concepten (zoals beveiligde websites of computer hardware). Meer weten over screencasts?

Realiseer je dat het zich pas loont om met online video te werken, als je de output vaker kunt gebruiken.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.