Blog Archives

Delen is het nieuwe leren #elzrg13

We beschikken over tal van gereedschappen om lerende gemeenschappen te faciliteren. Waarom doen we dit? Waar kunnen we over beschikken? En wat is de rol van de moderator?

Lees meer ›

Tags: , ,

Lessen filmen die passen als een oude jas

Iedere docent heeft wel een les die past als een oude jas. Het is een feestje om zo’n les te geven, want alles klopt gewoon. Maar wat doe je met zo’n programma als je stopt met lesgeven? Online video kan helpen deze kennis en ervaring te borgen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De paradox van kennis delen

Mensen zijn bereid om kennis te delen, als zij eigenaar blijven van die kennis. Harold Jarche noemt dit The knowledge sharing paradox.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

De zinvolheid van een Twitter-archief?

Je kunt vandaag de dag je eigen Twitter-archief samen stellen. De vraag is echter of dat zinvol is.

Lees meer ›

Tags: , ,

Intern kennis delen bevorderen via competitie?

Hoe kunnen we de expertise van medewerkers beter benutten? Speelt competitie hierbij een rol? Of moeten we kennis delen over een andere boeg gooien?

Lees meer ›

Tags: , ,

Video als tool voor leren in organisaties (#in)

Luis Suarez (nee, niet de voetballer) gaat in Shell All of That Knowledge, Please! in op de vraag:

But does video really have a place within the corporate world to help facilitate open knowledge flows as well as encourage knowledge workers to connect and collaborate with one another?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Onzichtbare vormen van kennismanagement (#in)

Hoe pakt een innovatieve onderneming kennismanagement aan? Op die vraag gaat Adam Richardson in Knowledge Management Below the Radar in. Richardson is als creative director werkzaam bij de wereldwijde innovatieve onderneming frog design.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd kennismanagement populair.

Lees meer ›

Tags: ,

Hoe manage jij informatie? (#in)

George Siemens heeft zijn informatiemanagement systeem in kaart gebracht. Ik herken er veel in.

Volgens Siemens heeft dit systeem een aantal zwakke kanten:

  • Het houdt geen rekening met patronen en trends.
  • Veel aspecten zijn handmatig van aard.

Daarom zou ik "View &

Lees meer ›

Tags: ,

Kennis als bijproduct in de flow of knowledge-benadering (#in)

Hieronder vind je een kort en krachtig interview met John Hagel van Deloitte's Center for the Edge. Hagel geeft aan dat medewerkers niet gemotiveerd zijn om hun kennis via digitale opslagplaatsen expliciet te maken. In plaats van deze 'stocks of knowledge'-benadering gaat het er om de juiste mensen te identificeren en bij elkaar te brengen in (virtuele) omgevingen waarin zij hun kennis delen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kennis delen: het gaat om passie, motivatie, interactie en samenwerking

Ik heb op mijn weblog regelmatig aandacht geschonken aan de opvattingen van John Hagel III en John Seely Brown. Zij bekritiseren kennismanagement-aanpakken die proberen kennis te vatten in systemen en digitale opslagplaatsen. Zij pleiten voor het bevorderen van interacties en samenwerking, waardoor nieuwe kennis ontwikkeld wordt.

In A Better Way to Manage Knowledge stellen zij onder meer:


What we need are new approaches to creating knowledge,

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: