Onzichtbare vormen van kennismanagement (#in)

Hoe pakt een innovatieve onderneming kennismanagement aan? Op die vraag gaat Adam Richardson in Knowledge Management Below the Radar in. Richardson is als creative director werkzaam bij de wereldwijde innovatieve onderneming frog design.

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd kennismanagement populair. De nadruk lag toen op het codificeren en ontsluiten van kennis (de opslag- of stock-benadering). Deze manier van kennismanagement bleek weinig effectief en efficiënt. Volgens Richardson zijn deze organisaties vooral bezig met het verleden vast te leggen, in plaats van zich voor te bereiden op de toekomst. Hij spreekt in dit verband van historical vormen van kennismanagement. Die op hun beurt weer formeel of ad hoc kunnen zijn. In zijn artikel geeft hij enkele voorbeelden, zoals een intranet dat gevuld wordt met artikelen en presentaties, het vastleggen van geleerde lessen, projectpresentaties of het op grote schaal versturen van emails met verzoeken om hulp. Een databank met informatie over de expertise van medewerkers valt hier volgens hem ook onder.

Deze laatste vorm van kennismanagement is volgens mij echter een eerste stap in de richting van een tweede benadering van kennismanagement. Daarbij is meer aandacht gekomen voor kennisstromen (flows of knowledge), waarbij 'to know who' wellicht de belangrijkste vorm van kennis werd. Dus: de expertise van mensen kennen, en vooral: kennis delen via communicatie. Richardson spreekt van anticiperende (pre-emptive) vormen van kennismanagement, die op hun beurt ook weer formeel en ad hoc kunnen zijn. Sociale media spelen hierbij een belangrijk rol, zoals ook blijkt uit Richardsons bijdrage. Opvallend is wel dat hij Twitter of Yammer hierbij niet noemt. Dit zijn bij uitstek applicaties die een stroom van 'kennis' (ok, niet alleen kennis) faciliteren. Andere voorbeelden zijn open plan seatings, conferenties en het vertellen van verhalen.

Steeds vaker komen organisaties daarbij tot het inzicht dat kennisdeling in netwerken (en niet alleen binnen arbeidsorganisaties) hiervoor belangrijk zijn. Richardson pleit hier in feite ook voor als hij schrijft:

Always look ahead and be curious about the world around you. You will acquire knowledge before its relevance becomes apparent. Even if you don't use the knowledge specifically, often it can lead to unexpected inspiration or shifted perspectives.

Een mooi kijkje in de keuken, ook al zijn de voorbeelden die de auteur geeft, wat mij betreft wat arbitrair geordend. Je kunt je overigens afvragen of de meer informele vormen van kennismanagement (die Adam Richardson 'Ad hoc' noemt) ook kennismanagement zijn. Dit begrip impliceert immers altijd organisatie of coördinatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *