Blog archief

Beledigen we lerenden door laptops uit te klas te verbannen?

Pleidooien voor en tegen laptops of mobiele apparaten in het onderwijs doen al jaren veel stof opwaaien. Bijvoorbeeld een opiniërend artikel waarin een docent vindt dat je lerenden beledigt als je hen verbiedt laptops tijdens de les te gebruiken.

Lees meer ›

Tags: , , , , , , ,

Wat nieuw onderzoek zegt over de effecten van ICT op leerprestaties

Het medium doet er niet toe. De effectiviteit is afhankelijk van de wijze waarop media binnen het onderwijs worden gebruikt. Deze conclusie trok onderwijsonderzoeker John Hattie in 2009 over de effecten van ICT in het onderwijs. Recent onderzoek lijkt daarbij aan te sluiten.

Lees meer ›

Tags: , ,

Leiden data analytics tot nieuwe inzichten rond de effectiviteit van het onderwijs?

De toepassing van geavanceerde analyses van data over onderwijs en leren en machine learning bieden nieuwe inzichten in de relatie tussen ‘mindsets’ leerprestaties. Verder leidt deze vorm van data analytics tot nieuwe kennis over de effectiviteit van instructiemethodes. Prachtig. Maar ik heb mijn aarzelingen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Leren in tijden van digitale afleiding

Als we ons steeds laten afleiden door smartphones en sociale media, dan gaat dat ten koste van onze leerprestaties. Mobiele technologie en sociale media zijn echter niet meer weg te denken uit ons leven. Hoe kunnen we dit hanteerbaar maken? En kan technologie daar wellicht zelfs een bijdrage aan leveren?

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Geen verband tussen vastberadenheid op lange termijn en leerprestaties

Als je maar vasthoudt aan je doelen op lange termijn, dan kom je er wel. Onderzoek laat zien dat dit in elk geval niet geldt voor leerresultaten.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hattie over de effecten van technology enhanced learning

Leidt het gebruik van ICT wel tot effectief leren? De publicatie ‘Visible Learning’ geeft inzicht in die vraag. Op het eerste oog lijkt auteur John Hattie niet erg onder de indruk van de effecten. Je moet bij Hattie echter dieper graven voor de nuance. In deze blogpost ga ik uitgebreider in op de effecten van technology enhanced learning,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Student engagement: belangrijk en complex

De betrokkenheid van lerenden wordt vaak gezien als een belangrijke ‘beïnvloeder’ van studiesucces. Tegelijkertijd blijkt het een complex concept te zijn. Ik heb vanmiddag twee publicaties over dit onderwerp gelezen waarvan in in deze blog post de belangrijkste elementen wil presenteren.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Draagt sociale interactie bij aan effectief leren?

We gaan er vaak automatisch van uit dat sociale of interpersoonlijke interactie nodig is om te kunnen leren. Maar is dat wel zo?

Lees meer ›

Tags: , ,

Vragen bij het werk van John Hattie

De Nieuw-Zeelandse hoogleraar Onderwijskunde, John Hattie, is beroemd geworden met zijn metastudie naar de effecten van onderwijsinterventies op leerprestaties. Hij concludeert onder meer dat web-based leren geen significante bijdrage levert aan leerprestaties. Ik heb hier echter vragen bij.

Lees meer ›

Tags: , , ,

De onbetrouwbare leerpiramide

Er doet een aantal hardnekkige mythes over leren de ronde. Bijvoorbeeld de ‘learning pyramid‘, die suggereert dat bepaalde leeractiviteiten er toe leiden dat je een bepaald percentage van het geleerde onthoudt.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: