Relatie tussen verbannen van smartphones en leerprestaties

Peter Kemp, Richard Brock en Amy O’Brien vatten in deze bijdrage de resultaten van hun onderzoek samen naar de relatie tussen de scores op PISA-tests en het verbod op smartphones op scholen. Met verrassende uitkomsten.

DALL-E: an illustration that represents a ban on smartphones in a school setting.
DALL-E: an illustration that represents a ban on smartphones in a school setting.

Verschillende landen zijn overgegaan op een verbod op smartphones in het onderwijs. In ons land wordt het gebruik van smartphones op school ook ontmoedigd. Er zijn scholen die de smartphone volledig verbieden, en scholen die de smartphone in de klas verbieden. De laatste tijd lees je in kranten anekdotes van docenten en leerlingen die aangeven dat een verbod leidt tot minder afleiding en meer rust. Diverse betrokkenen veronderstellen dat dit de leerresultaten ten goede komt.

Kemp cs laten echter een ander geluid horen. Zij hebben gekeken naar de relatie tussen een verbod op smartphones en schoolprestaties, gebaseerd op OESO’s Programme for International Student Assessment (PISA). Bij een analyse van de PISA 2022-gegevens vonden Kemp, Brock en O’Brien een statistisch significante, maar kleine negatieve relatie tussen het percentage scholen dat smartphones verbiedt en de gemiddelde PISA-scores op het gebied van ‘science’, wiskunde en lezen. Dat betekent dat in landen waar meer scholen smartphones verbieden, de gemiddelde PISA-scores lager zijn. Dit patroon bleef bestaan, zelfs na correctie voor factoren zoals geslacht, sociaaleconomische status en gedrag op school.

In het Verenigd Koninkrijk waren smartphoneverboden alleen in Engeland statistisch significant. Scholen die een verbod hanteerden, hadden significant slechtere resultaten dan scholen zonder zo’n verbod. De auteurs benadrukken echter dat de gevonden effecten klein zijn en dat andere, niet onderzochte factoren mogelijk een grotere rol spelen bij het verklaren van leerprestaties.

Kemp, Brock en O’Brien stellen dat er aanvankelijk bewijs was dat een verbod op smartphones kan helpen bij het verminderen van afleiding. Zij concluderen echter dat de daadwerkelijke impact op leerprestaties niet eenduidig is en gering lijkt. De onderzoekers adviseren beleidsmakers om naar meer variabelen te kijken als je overweegt een verbod op de smartphone in te stellen, en niet alleen naar het risico op afleiding te kijken. Je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar de aard van je onderwijs, het opleidingsniveau van lerenden, digitale geletterdheid of naar alternatieve strategieën voor het beheersen van afleiding.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.