Directe instructie vs onderzoekend leren? Directe instructie en onderzoekend leren

Binnen het domein van de onderwijskunde worden vaak stevige discussies gevoerd over de effectiviteit van didactische aanpakken. Eén van die discussie betreft de veronderstelde ‘superioriteit’ van directe instructie ten opzichte van ‘inquiry-based learning‘. Het recente review artikel Let’s talk evidence – The case for combining inquiry-based and direct instruction concludeert

Lees verder

Factoren die leren beïnvloeden

In Learning Science Crash Course – Part 2 – Factors That Affect Learning onderzoekt auteur Julian Stodd de omstandigheden, eigenschappen en contexten die het leren beïnvloeden. Door rekening te houden met individuele, sociale en contextuele factoren, hebben we volgens Stodd de kans om inclusievere, boeiendere en effectievere leerervaringen te creëren.

Lees verder