Factoren die leren beïnvloeden

In Learning Science Crash Course – Part 2 – Factors That Affect Learning onderzoekt auteur Julian Stodd de omstandigheden, eigenschappen en contexten die het leren beïnvloeden. Door rekening te houden met individuele, sociale en contextuele factoren, hebben we volgens Stodd de kans om inclusievere, boeiendere en effectievere leerervaringen te creëren.

Love to learn
Foto: Tim Mossholder, Unsplash

Hij verdeelt deze factoren in acht categorieën.

  1. Individuele mogelijkheden. Onze vermogens, geworteld in onze psychologische en fysieke ‘samenstelling’, spelen een rol bij hoe we informatie verwerken en opslaan. Denk bijvoorbeeld aan onze vermogens om te zien, ontwikkelde fijne motoriek of aan ons cognitief functioneren.
  2. Individuele capaciteiten. Deze verwijzen naar onze kennis, vaardigheden en eerdere ervaringen. Onze huidige mentale schema’s, gevormd door voorgaande ervaringen (formeel en informeel), beïnvloeden hoe we nieuwe informatie waarnemen en leren. Het zijn de mentale lenzen waarmee we de wereld begrijpen. Geleerde leerstrategieën vallen hier volgens mij ook onder.
  3. Individuele eigenschappen. Onze identiteit, persoonlijkheid en andere ‘niet-cognitieve factoren’ zoals persistentie, teamwork en consciëntieusheid beïnvloeden hoe we handelen, denken en ons gedragen in verschillende situaties. Eigenschappen zijn relatief bestendig, hoewel het mogelijk is dat ze in de loop van de tijd -zij het langzaam- evolueren.
  4. Individuele omstandigheden. Deze zijn van tijdelijke aard en worden beïnvloed door specifieke situaties of contexten. Emotionele en fysieke toestanden, zoals angst, nieuwsgierigheid, frustratie, vermoeidheid of honger, kunnen allemaal het leren beïnvloeden. Ze beïnvloeden bijvoorbeeld motivatie en het vermogen om ons te concentreren.
  5. Interfaces. De interfaces tussen de lerende en de leeractiviteit hebben invloed op het leerproces. Dit kunnen technologische gebruikersinterfaces zijn, maar ook audio, video, lezingen, oefeningen, whiteboards en handboeken. Stodd definieert ‘interface’ als het verbindingspunt dat de context van het leren beïnvloedt.
  6. Fysieke context. De fysieke omgeving waarin het leren plaatsvindt, kan de motivatie, betrokkenheid en het vermogen om te leren beïnvloeden. Denk daarbij aan elementen zoals verlichting, geluid, indeling van ruimtes, afleidingen, comfort en toegankelijkheid. Ik denk zelf bijvoorbeeld ook aan de fysieke afstand tot de locatie waar leren plaatsvindt.
  7. Sociale context. Onze socioculturele context in combinatie met de maatschappelijke en historische contexten rond een leerervaring beïnvloedt hoe we leren. Mentoren en collega’s beïnvloeden het leren, net zoals het sociale en psychologische klimaat dat doet. Bijvoorbeeld de thuissituatie, de financiële situatie of de gemeenschap waarin we verkeren. Leergemeenschappen kunnen het leren vergemakkelijken of bemoeilijken. Zij kunnen lerenden insluiten of uitsluiten, risico’s en exploreren aanmoedigen of ontmoedigen, en helpen bij het opbouwen of creëren van hiaten in het verwerven van kennis.
  8. Brede context. De bredere context waarin we leven, zoals leerbehoeften van een organisatie, werkdruk, beleid dat een leven lang ontwikkelen bevordert (of juist niet), de economische situatie, arbeidsmarktsituatie of politieke stabiliteit, beïnvloeden volgens Stodd hoe en wat we leren.

Stodd benadrukt dat het niet reëel is om rekening te houden met elke variabele en dat sommige factoren gemakkelijker te beïnvloeden zijn dan anderen of dat de impact die ze hebben kan verschillen. Hij presenteert m.i. een mooi overzicht van factoren die leren beïnvloeden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.