Blog Archives

Kunnen we maar beter ‘luddites’ worden als het gaat om ICT in het onderwijs?

Bij tijd en wijle kom ik bijdragen tegen die de zinvolheid van ICT voor leren betwijfelen. Dergelijke bijdragen zetten me aan het denken, verbazen me of toveren een grijns op mijn gezicht. Vanochtend was dat laatste het geval.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Moeten we ICT maar uit ons onderwijs verbannen vanwege de ‘donkere kanten’ ervan?

Het wordt hoog tijd dat we meer oog hebben voor de aantasting van menselijke en democratische waarden door ICT. De onderliggende ideologie reduceert mensen namelijk tot enen en nullen, tot programmeerbare eenheden. Een consequentie daarvan is om ICT uit het onderwijs te bannen. Aldus criticaster Audrey Watters onlangs tijdens een forumdiscussie.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Onderwijs zonder ICT? Het wordt nog steeds gegeven

High-tech vs. no-tech: D.C. area schools take opposite approaches to education illustreert dat er nog steeds scholen zijn die bewust geen technologie in het onderwijs inzetten. Zij hebben daar pedagogisch-didactische redenen voor. Maar of dit wijs is, valt te betwijfelen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Sociale media schadelijk? Stel eens andere onderzoeksvragen!

Ik word langzamerhand zo moe van dit soort berichten, dat ik de neiging krijg ze gewoon te negeren. Maar aan de andere kant wordt je eigen denken juist aangescherpt dankzij 'oppositionele' berichten.

Webwereld bericht namelijk weer over het schadelijke karakter van 'sociale media'.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: