Blog archief

De homeopathie van managers

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werking van homeopathie (update 21 januari 2017: zie voetnoot). Bij een aantal ziektes -denk aan de behandeling van TBC in ontwikkelingslanden- kan homeopathie zelfs levensbedreigend werken. In andere gevallen baat het niet, maar schaadt het ook niet. En soms is bij homeopathie ook sprake van een ‘

Lees meer ›

Tags: , ,

Binnen verschillende typen organisaties wordt verschillend geleerd

In “Species of Organizations” heeft Henry Mintzberg zijn organisatietypologie weer eens afgestoft. Je moet volgens hem verschillende typen organisaties ook verschillend besturen en (helpen) veranderen. Naar mijn mening wordt binnen verschillende typen organisaties ook verschillend geleerd.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Weg met het omdenken

Ik ben van nature iemand bij wie het glas altijd halfvol is, in plaats van half leeg. En zelfs uit een tegenvallende sessie op een congres, haal ik nog wel wat positiefs. Veranderingen vind ik over het algemeen spannend, en ik ben altijd wel in voor wat nieuws. Maar waar ik een steeds grotere hekel aan krijg,

Lees meer ›

Tags: , ,

Is jouw organisatie klaar om daadwerkelijk te innoveren?

Volgens Vijay Govindarajan en Manish Tangri zijn twee factoren bepalend voor de innovation readiness van de organisatie. Deze factoren zie je volgens deze auteurs op drie niveaus terug.

Lees meer ›

Tags: , ,

Beslissingen nemen zonder spijt

Leuke blogpost van Dan Pink. Hij beschrijft hierin wat hij doet als hij moeite heeft om een beslissing te nemen. Pink gebruikt dan twee technieken:

  • Hij vraagt zich af wat hij zou doen als negentigjarige (o.a. een intelligent risico nemen in plaats van risico vermijden).

Lees meer ›

Tags: , , ,

ICT in het onderwijs is net als jazz (#in)

Enkele weken geleden organiseerde het Consortium of School Networking (COSN) haar jaarlijkse ICT-conferentie voor schoolleiders, dit keer in New Orleans. Dit brengt Nancy Caramanico er toe om de invoering van ICT in het onderwijs te vergelijken met jazz.

For any ensemble to play well, all have to work together.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kunnen motivatietheorieën de afstand tussen strategisch en operationeel beleid overbruggen? (#in #cvimc)

In de laatste sessie van de managementconferentie van het Consortium voor Innovatie zijn teammanager Remco Smits van Gilde Opleidingen en ik ingegaan op het spanningsveld tussen strategisch en operationeel beleid waarbinnen een teammanager een belangrijke rol speelt. Kunnen eigentijdse opvattingen over motivatie hier een bijdrage aan leveren?

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Leiding geven aan zelfverantwoordelijke teams (#in #cvimc)

Teammanager Susanne Smeets van Gilde Opleidingen had in de vijfde workshopronde van de managementconferentie van het Consortium voor Innovatie gekozen voor het Lagerhuisdebat als werkvorm voor het thema leiding geven aan zelfverantwoordelijke teams.

Nadat Susanne vanuit het Professioneel Statuut inging op de positie van zelfverantwoordelijke teams,

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Hoe om gaan met knellende kaders (#in #cvimc)

In de vierde workshopronde van de managememntconferentie van het Consortium voor Innovatie zijn Marcel Spoler en Els Klerks van Gilde Opleidingen ingegaan op de vraag hoe je als teammanager centrale kaders en afspraken hanteerbaar moet maken, als deze kaders en afspraken niet passend blijken te zijn bij jouw situatie.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Leiderschapsgedrag en werkdruk (#in #cvimc)

Marianne Smitsmans van Gilde Opleidingen heeft in het kader van haar masteropleiding onderzoek gedaan naar de beleving van de werkdruk. In haar workshop tijdens de managementconferentie van het Consortium voor Innovatie is zij ingegaan op de uitkomsten hiervan.

Eén van de aanleidingen was een medewerkerstevredenheidsonderzoek bij Gilde Opleidingen,

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Top

%d bloggers liken dit: