Blog Archives

Hoe kun je een expert worden op een bepaald terrein?

Eén van de misverstanden op het gebied van leren, is dat je ergens 10.000 uur in zou moeten investeren om expert te worden op dat terrein. Maar hoe kun je wel expert worden?

Lees meer ›

Tags: , ,

Van flipped classroom naar flipped mastery classroom

Is de flipped mastery classroom weer wat nieuws? Dat valt wel mee. In feite is het een combinatie van twee oude principes die dankzij ICT in de praktijk gebracht kan worden.

Lees meer ›

Tags: ,

Flipped classroom gaat in feite om ‘beheersingsleren’

Het concept van de flipped classroom wordt vaak geassocieerd met het thuis bekijken van video. Dat is volgens de grondleggers een misvatting. In feite gaat het namelijk om ‘mastery learning’.

Lees meer ›

Tags: , ,

Veranderde inzichten rond de flipped classroom

De grondleggers van het concept van de flipped classroom zijn schijnbaar deels tot andere inzichten gekomen wat betreft didactiek. Ik vraag me zelfs af of je daarbij nog wel mag spreken van ‘de flipped classroom’.

Lees meer ›

Tags: , ,

Wat het onderwijs kan leren van Kung Fu

Aan de hand van een interview legt Michael Horn een verband tussen onderwijs en de Chinese krijgskunst Kung Fu. De kern hiervan is ‘mastery learning’. Dit begrip is opvallend genoeg afkomstig uit het dikwijls bekritiseerde behaviouristische onderwijsparadigma.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: