Docentervaringen met een MOOC

Er zal meer onderzoek gedaan moeten worden naar mogelijke en wenselijke ontwerpen van massive open online courses, oftewel MOOC’s. Het grootschalige karakter en de uitsluitend online interacties maken MOOC’s tot aparte leeractiviteiten, waarvoor nog geen duidelijke modellen bestaan. Deze conclusie trek ik onder meer uit een bijdrage van Curtis Bonk,

Lees verder