Vier belangrijke ontwerpprincipes voor een MOOC

Geoff Cain vindt het belangrijk om bij het ontwikkelen van een massive open online course (volgend principes van het connectivisme) rekening te houden met vier ontwerpprincipes.

De preciezen onder de aanhangers van ‘connectivistische’ MOOC’s vinden de inleidende zin ongetwijfeld intern tegenstrijdig. Zij zullen betwijfelen of je een MOOC wel kunt ontwerpen. Cain lijkt tot de ‘rekkelijken’ te behoren, en daar houd ik wel van. Vooral omdat veel lerenden volgens mij behoefte hebben aan een ontwerp, aan een structuur. Vier belangrijke ontwerpprincipes zijn dan:

  1. Bevorder de motivatie van lerenden. Veel lerenden zijn niet op voorhand intrinsiek gemotiveerd. Inspireren en motiveren is een belangrijke taak van docenten. Dat kan al door lerenden te laten reflecteren op waarom zij leren, en hen de gelegenheid te geven om bijdragen te leveren.
  2. Faciliteer verbindingen. Bied leermateriaal in meerdere formaten aan, en gebruik ook vrij toegankelijke materialen. Biedt lerenden de gelegenheid om elkaar, en de facilitator, virtueel te ontmoeten.
  3. Heb vertrouwen in het vermogen van lerenden tot zelforganisatie. Wees als facilitator terughoudend, en laat lerenden ook communiceren met de platforms naar eigen keuze (ik vraag me overigens af of lerenden er op zitten te wachten als diverse media worden gebruikt om te communiceren, en als er eerst uitvoerig overlegd moet worden over de te gebruiken media).
  4. Breng vooral de juiste mensen bij elkaar die in staat zijn om content te cureren. Die dus in staat zijn om kwalitatief goede materialen in te brengen, die bestudeerd kunnen worden door lerenden.

Geoff Cain heeft deze ontwerpprincipes opgesteld in aanvulling op George Siemens’ “What is the Theory That Underpins Our MOOCs?

 

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord