Blog Archives

Bij online leren multitasken we meer dan tijdens onderwijsbijeenkomsten (en dat is niet goed)

In gesprekken en tijdens workshops geef ik regelmatig aan dat het m.i. aannemelijk is dat het risico op afleiding bij live online sessies, groter is dan bij fysieke bijeenkomsten. Deze opvatting lijkt nu door onderzoek bevestigd te worden. Sterker: het geldt voor online leren in het algemeen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Helpen ‘screen time tools’ ons bij het beheersen van het gebruik van de smartphone?

Ik heb een ambivalente houding ten opzichte van smartphones. Wel geloof ik dat mensen kunnen leren smartphones selectief en slim te gebruiken. Het is echter de vraag of zogenaamde tools die ons willen ondersteunen bij het selectief en slim gebruiken van smartphones, dat ook daadwerkelijk doen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Wanneer werken digitale media en tools contra-productief voor doceren en leren?

ICT kan grote voordelen hebben voor leren, opleiden en onderwijs. Maar zijn er ook situaties waarin we beter geen ICT kunnen inzetten, omdat dit contra-productief werkt?

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Kunnen we wèl multitasken (of meten we niet wat we willen meten)?

Volgens ScienceDaily leidt een recent onderzoek van de Universiteit van Florida tot twijfels omtrent ons onvermogen om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren. Volgens mij is dat de vraag, en hangen de bevindingen nauw samen met de onderzoeksopzet.

Lees meer ›

Tags: , ,

Liggen slechte cijfers niet aan Facebook?

Jongeren die veel op Facebook zitten boeken slechtere studieresultaten. Maar dat ligt volgens Reynol Junco, associate professor van de Iowa State University, niet zo zeer aan Facebook, maar aan andere factoren.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

De ware slachtoffers van het multitasken

De meeste mensen zijn zich er inmiddels hopelijk wel van bewust dat de vergeefse poging om te multitasken ten koste gaat van persoonlijke productiviteit en prestaties. Daniel Gulati wijst echter op de werkelijke slachtoffers van deze onhebbelijke gewoonte. Ik relateer dit aan leren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Kan auditief en visueel multitasken wel effectief zijn?

Tal van psychologisch onderzoek toont aan dat multitasking ten koste van presteren gaat. Desalniettemin doen we in onze mediarijke leefwereld veel aan multitasking. Daniel Willingham wijst op een onderzoek waaruit blijkt dat in een specifieke situatie multitasking wel effectief zou kunnen zijn.

Lees meer ›

Tags: , ,

Waarom multitasken niet effectief is (#in)

In de hedendaagse informatiesamenleving proberen we -‘druk, druk’ als we zijn- meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren. Daar kunnen we beter mee stoppen, betoogt Paul Atchley, cognitief psycholoog aan de Universiteit van Kansas. Het is namelijk niet effectief voor je werk, en in je dagelijks leven:

It takes time (an average of 15 minutes) to re-orient to a primary task after a distraction such as an email.

Lees meer ›

Tags: ,

De voordelen van multitasking (#in)

Multitasking ligt de laatste tijd onder vuur (en dan het ik het niet over de iPad). In In Defense of Multitasking neemt David Silverman het echter op voor multitasking. Silverman ziet ook de nadelen van multitasking. Hij stelt echter dat unitasking ook zijn beperkingen heeft, en multitasking voordelen:

  • Dankzij multitasking komt kritische informatie sneller tot iemand (snel even iemand inseinen).

Lees meer ›

Tags:

Top

%d bloggers liken dit: