Bij online leren multitasken we meer dan tijdens onderwijsbijeenkomsten (en dat is niet goed)

In gesprekken en tijdens workshops geef ik regelmatig aan dat het m.i. aannemelijk is dat het risico op afleiding bij live online sessies, groter is dan bij fysieke bijeenkomsten. Deze opvatting lijkt nu door onderzoek bevestigd te worden. Sterker: het geldt voor online leren in het algemeen.

Mijn veronderstelling luidt dat je, door gebruik te maken van een laptop of tablet voor leren, sneller afgeleid kunt worden omdat tal van applicaties onder handbereik zijn. Als docent heb je dat ook amper in de gaten omdat je deelnemers niet kunt zien. Het wisselen tussen programma’s op een apparaat wordt ook steeds gemakkelijker.

Onderzoekers van de Kent State University hebben onderzocht hoe vaak lerenden multitasken tijdens online cursussen. Zij hebben hiertoe 296 studenten ondervraagd. Deze studenten hadden recent een online en een face-to-face cursus afgerond. Via een vragenlijst werden studenten bevraagd naar hun ‘multitasking’-gedrag tijdens het volgen van deze cursussen (denk aan sms, Whatsapp, Facebook, nie-taakgebonden surfen, enzovoorts). De vragenlijst bracht ook de voorkeur van studenten voor multitasking in kaart, en en hun geloof in hun vermogen om hun gedrag te zelfreguleren.

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat het multitasking-gedrag van studenten in online cursussen significant groter is dan in face-to-face cursussen. Studenten die de voorkeur geven aan multitasking doen inderdaad meer aan multitasking dan studenten met minder voorkeur voor multitasking. In face-to-face cursussen doen studenten met een voorkeur voor multitasking echter niet vaker aan multitasking dan studenten, die niet zo van multitasking houden. De aanwezigheid van een docent weerhoudt hen.

De onderzoekers concluderen ook dat studenten die vertrouwen hebben in hun vermogen tot zelfregulatie, in face-to-face cursussen minder multitasken in vergelijking met studenten die daar minder vertrouwen in hebben. Bij online cursussen multitasken studenten met vertrouwen in zelfregulatie net zo vaak als andere studenten.

Is dit een probleem? Ja. Want onderzoek laat zien dat multitasking ten koste gaat van leer- en werkprestaties. De onderzoekers van Kent State University bevelen daarom aan dat we methoden ontwikkelen om multitasking te reduceren, met name omdat we in toenemende mate online leren. Volgens de onderzoekers kunnen studenten namelijk leren om zich meer te focussen en om minder te multitasken. We moeten er bijvoorbeeld een gewoonte van maken om tablets en smartphones weg te leggen, als we gaan leren. En om niet-relevante applicaties af te sluiten. De onderzoekers stellen dat we dergelijk gedrag moeten oefenen. Desnoods zouden we met onze laptop in een bibliotheek moeten studeren waar de omgeving afleiding ontmoedigt. Zij suggereren ook dat universiteiten kunnen zorgen voor computerlokalen waar surveillanten letten op afleidend gedrag.

Daarnaast zouden leertechnologieën volgens mij mogelijkheden moeten bevatten om multitasking tegen te gaan. Zo maakt de applicatie Vitero -die je kunt gebruiken voor synchroon online leren- zichtbaar als een deelnemer naar een andere applicatie switcht. Verder heb je tools tot je beschikking die het mogelijk maken dat je bepaalde apps niet kunt gebruiken als je leert of werkt. Ik kan mij ook technologie voorstellen die waarschuwt als je vaak switcht tussen applicaties.

Het gaat echter vooral om gedragsverandering, om slimmer te leren en slimmer te werken.

Nota bene: de onderzoekers zouden hun bevindingen kracht bij zetten als zij ook andere onderzoeksmethoden zouden gebruiken (zoals observatie). Studenten vragen naar hun gedrag, is niet zo’n sterke methode.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord