Blog archief

Waarom docenten bevindingen uit onderwijsonderzoek vaak niet toepassen?

Docenten zijn terughoudend in het toepassen van nieuwe didactische aanpakken, zelfs als onderzoek laat zien dat deze nieuwe aanpakken beter werken. Wat zijn daar de redenen van?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Opnames webinars onderwijswetenschappen #moocblou

Ik verbaas me nog elke dag over de massa waardevolle informatie die online te vinden is. Ook op het gebied van onderwijs, opleiden en leren. Het afgelopen weekend stuitte ik bijvoorbeeld op een opnames van webinars op het gebied van onderwijswetenschappen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Onderwijskunde: wetenschap in concept

Wetenschap is zelden ‘af’. Volgens mij geldt dat bij uitstek voor wetenschap waarbij je variabelen niet zo maar als ‘constant’ kunt beschouwen. Onderwijskunde is daar een voorbeeld van.

Lees meer ›

Tags: , ,

Instructies kunnen averechts werken (#in)

Leerlingen zie zelf op ontdekking uitgaan leren vaak meer dan kinderen die geïnstrueerd worden. Dat blijkt uit een onderzoek van het MIT. In dit experiment moesten kinderen in vier scenario's een apparaat leren gebruiken. In het instructieve scenario demonstreerde een docent bepaalde functies. De leerlingen werden hierdoor niet gestimuleerd om het apparaat verder te verkennen.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Van het nature-nurture naar het brein-didactiek-motivatietheorie debat (#in)

Toen ik in de jaren tachtig van de vorige eeuw pedagogische wetenschappen studeerde, was één van de toen actuele academische discussies: worden de eigenschappen van een individu vooral bepaald door aanleg (zijn ze aangeboren?) of door de leefomgeving (opvoeding)? Volgens John Locke zijn kinderen bij hun geboorte bijvoorbeeld een onbeschreven lei (tabula rasa).

Lees meer ›

Tags: , , , , , ,

Serious game over het studiehuis

Cesltec van de Nederlandse Open Universiteit heeft een serious game ontwikkeld om studenten Onderwijswetenschappen op een actieve manier kennis te laten maken met het fenomeen Studiehuis. De game is als gratis open educational resource beschikbaar, met een studielast van 25 uur.

Een redacteur wil een artikel over tien jaar Studiehuis schrijven en het is uw taak om informatie voor hem te verzamelen en voor te bewerken.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: