Waarom docenten bevindingen uit onderwijsonderzoek vaak niet toepassen?

Docenten zijn terughoudend in het toepassen van nieuwe didactische aanpakken, zelfs als onderzoek laat zien dat deze nieuwe aanpakken beter werken. Wat zijn daar de redenen van?

Antropoloog Lauren Herckis heeft een etnografische studie uitgevoerd naar redenen die universitaire docenten hebben om bevindingen uit onderwijsonderzoek niet toe te passen. In een podcast en interview met Jeffrey R. Young van EdSurge deelt zij haar bevindingen. Samenvattend komen deze op het volgende neer.

  • Docenten hebben onderwijs geven al doende en gedurende velen jaren geleerd. Het verzorgen van onderwijs staat los van hun eigen onderzoek of van hun identiteit als onderzoeker.
  • Onderzoekers binnen wetenschapsgebieden zoals natuurkunde of techniek, die ook docenten zijn, verdiepen zich lang niet altijd in onderwijsonderzoek. Zij zijn ook vaak sceptisch over onderwijsonderzoek.
  • Docenten met een groot hart voor onderwijs, geven vaak onderwijs op de manier waarop zij dat hebben gekregen of op een manier waarvan zij het gevoel hebben dat dat de juiste manier is. Juist omdat zij houden van onderwijs geven, en onderwijs als een kunst beschouwen, zijn zij van mening dat je dit via ervaring moet leren. Zij geloven dat je onderwijs geven niet uit een boek kunt leren. Zij gaan geen aanpakken toepassen die indruisen tegen hun opvattingen over onderwijs.
  • Docenten hebben verschillende opvattingen over wat goed onderwijs geven is en wat een goede docent doet. Onderwijsinstellingen geven daar ook de ruimte voor. Er is vaak geen sprake van een gemeenschappelijke opvatting over wat goed onderwijs is. Als je wel een gemeenschappelijke opvatting over goed onderwijs formuleert, ga je altijd in tegen opvattingen van een deel van de docenten.

Docenten met verschillende opvattingen over onderwijs en onderwijsonderzoek zul je ook verschillend moeten benaderen.

In Herckis’ onderzoek ligt de nadruk op verschillende opvattingen en overtuigingen. Als Young haar vraagt naar haar persoonlijke ervaringen met het toepassen van onderwijsonderzoeken komen ook praktische redenen naar voren:

  • Er is veel literatuur over wat goed onderwijs is en er zijn heel veel aanbevelingen die je in de praktijk kunt inzetten. Het is onmogelijk om dit allemaal toe te passen.
  • Veel aanbevelingen zijn tegenstrijdig.
  • Het is ingewikkeld om ‘best practices’ in je onderwijs in te bedden.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , , ,
Top

%d bloggers liken dit: