Blog Archives

Waartoe moet het onderwijs opleiden? #OEB19

De vraag ‘waartoe is het onderwijs op aarde?’ is zo oud als het onderwijs zelf. Sla een boek over de geschiedenis van het onderwijs erop na, en je kunt niet anders dan concluderen dat er altijd vanuit verschillende invalshoeken claims op het onderwijs worden gelegd. In deze bijdrage ga ik kort in op drie bronnen die betrekking hebben op dit thema.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

De onderliggende filosofie van ‘unschooling’

Je kunt terecht kritiek hebben op het traditionele onderwijs. Verdiep je echter ook in de onderliggende filosofie van de kritiek, en van de alternatieven die worden geformuleerd. Zo blijkt de ‘unschooling’-beweging overeenkomsten te hebben met de visie op crypto currency.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Hoe kun je uitgangspunten van een onderwijsconcept faciliteren met een digitale leeromgeving?

Vandaag heb ik een bijdrage geleverd aan een werksessie bij de Christelijke Hogeschool Ede. Ik heb daarbij met name gekeken naar hoe een digitale leeromgeving de uitgangspunten van het onderwijsconcept van deze hogeschool kan helpen faciliteren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Leveranciers adaptieve leertechnologie hebben vaak een beperkte opvatting van onderwijs

Bedrijven die pretenderen een “Netflix of Spotify van het onderwijs” te willen worden, hebben niet begrepen waar het bij onderwijs om gaat. Je ziet deze opvatting vooral terug bij bedrijven die de onderwijsmarkt bestoken met adaptieve leertechnologieën.

Lees meer ›

Tags: , ,

De lange weg van onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgeving

Wat zijn cruciale elementen bij de inrichting van een digitale leeromgeving? Wat mij betreft vooral het gezamenlijk ontwikkelen van een concreet onderwijsmodel, een duidelijke focus op functionaliteiten, en veel aandacht voor user interaction design.

Lees meer ›

Tags: ,

Waartoe is het onderwijs op aarde? (#in)

Ewan McIntosh vat de belangrijkste punten uit Guy Claxton's What's the point of school? samen. Hij somt de acht belangrijkste kwaliteiten van krachtige lerenden samen (zoals nieuwsgierigheid, moed, voorstellingsvermogen, creativiteit, durven delen en kunnen reflecteren) en de belangrijkste redenen om te leren (denk aan verantwoordelijkheid voor leren durven nemen,

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: