Blog Archives

Verbetering van prestaties op de werkplek is gebaat bij meer systeemdenken

Organisaties die aan de slag gaan met technology enhanced learning, zijn bezig met verbeteringen en innovaties. De strategie die men daarbij kiest is er vaak één van experimenten en professionalisering. Als je ‘performance’ op de werkplek echter wilt verbeteren, dan heeft het weinig zin om je alleen te richten op het vergroten van de deskundigheid van medewerkers.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Deep democracy – Om woest aantrekkelijk te zijn #NLE2019

De afsluiting van de Next Learning 2019 werd verzorgd door Jitske Kramer die als Corporate Antropoloog werd aangekondigd. Zij activeert organisaties om woest aantrekkelijk te zijn voor alle medewerkers. Dat deed ze op een zeer bevlogen manier.

Lees meer ›

Tags: , , , , ,

Onderwijsinnovaties via organisatieherontwikkeling?

Als het gaat om onderwijsinnovaties, kijken we vaak ook naar verandermanagement. Het is de vraag of dit geen achterhaalde benadering is. Deze benadering houdt namelijk onvoldoende rekening met de eigen regie van ‘kritische succes actoren’. Tegelijkertijd lijkt dit gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Lees meer ›

Tags: , ,

Mindshifting: (hoe) kunnen we mindsets veranderen?

Met deze titel nam mijn oud-collega en -baas Robert-Jan Simons via een afscheidsrede vandaag afscheid als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Volgens Robert-Jan hebben veel betrokkenen binnen het onderwijs een 'fixed mindset', terwijl het leren juist gebaat is bij een 'groeimindset'. Wat heeft dat te maken dan te maken met Sinterklaas?

Lees meer ›

Tags: , , ,

Chaos theorie en complexiteitsdenken kunnen het onderwijssysteem helpen begrijpen

Onderwijsinnovaties (met of zonder ICT) zijn complex van aard. Je kunt hier hooguit invloed op uit oefenen, maar ze niet controleren of managen. Deze conclusie kun je afleiden uit de chaos theorie.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

Gratis webinar Thijs Homan over organisatieverandering

Op 9 december 2013 verzorgt hoogleraar Thijs Homan een gratis webinar over “Het et-cetera principe, een nieuw perspectief op organisatieontwikkeling”. Thijs Homan geniet brede bekendheid vanwege zijn uitgesproken visie op organisatieverandering. Het webinar vindt plaats van 13.00 uur tot 13.30 uur en is gratis bij te wonen via OpenU.

Lees meer ›

Tags: , ,

Mislukt 80% van organisatieveranderingsprojecten? (#in)

Er wordt vaak beweerd dat 80% van de organisatieveranderingsprojecten mislukt. Coert Visser laat zien dat je deze bewering met een korrel zout moet nemen. Visser baseert zich op een metastudie naar succesratio’s van verschillende soorten organisatieverandering. 

Daaruit blijkt onder andere dat herontwerpprojecten vaker lukken dan cultuurveranderingen.

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: