E-learning bij Deltion #cviov

Tijdens de derde workshopronde van de conferentie over onderwijsvernieuwing en ICT heb ik een sessie bijgewoond van het Deltion College. Zij hebben pilots uitgevoerd op het gebied van online leren op afstand. Daarmee wilde men specifieke problemen aanpakken, zoals het overbruggen van lange reistijden in een omvangrijke regio.

Lees verder

De waarde van pilots

Pilots worden vaak uitgevoerd om vernieuwingen uit te proberen. De blogpost Running Pilots stelt zinnige kritische vragen bij dit fenomeen. Volgens mij wordt de zinvolheid van pilots door vier factoren beïnvloed. Auteur James Clay benadrukt in Running Pilots dat de context de zinvolheid van pilots beïnvloed. De context (bijvoorbeeld de

Lees verder