E-learning bij Deltion #cviov

Tijdens de derde workshopronde van de conferentie over onderwijsvernieuwing en ICT heb ik een sessie bijgewoond van het Deltion College. Zij hebben pilots uitgevoerd op het gebied van online leren op afstand. Daarmee wilde men specifieke problemen aanpakken, zoals het overbruggen van lange reistijden in een omvangrijke regio.

De sprekers hebben eerst de vier pilots geïntroduceerd:

 1. Binnen een ICT opleiding is Lync afstandsleren binnen een ICT-opleiding toegepast. De docent geeft daarbij onder meer instructies (bijv. over IP-nummers en MAC-adressen). De docent heeft meerdere schermen gebruikt.
 2. Een tweede pilot heeft bij een verpleegkunde opleiding gedraaid. OpenSim is hiervoor gebruikt voor begeleiding op afstand (BPV). Er was sprake van een groepsgerichte aanpak (6 studenten).
 3. Thuislessen bij tandartsassistenten. Studenten maken samen een website, en krijgen via een synchrone tool begeleiding. Aanleiding was een gebrek aan ruimte.
 4. De opleiding Optiek heeft blended learning toegepast (flipping the classroom).

Aanleidingen waren onder meer:

 • Intensivering onderwijs
 • Efficiëntie (o.a. lokaalbezetting)

De vraag is: past dit bijvoorbeeld binnen de kaders van begeleide onderwijstijd? Daarom zijn  de BOT-criteria (Begeleide OnderwijsTijd) van Kennisnet gebruikt om te kijken of de pilots succesvol zijn geweest. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar verschillende aanpakken. de controlegroep en experimentelegroep waren op een aantal parameters vergelijkbaar. Onderzoek naar de pilots moet input bieden voor lerarenopleidingen van Windesheim, die ook betrokken zijn bij dit initiatief.

De sprekers hebben zich vervolgens gefocust op de resultaten van de pilot van de ICT-opleiding zijn:

 • Deze pilot voldoet voor een groot deel aan de criteria voor BOT.
 • Doordat in de pilot lesuren (45 minuten) in plaats van klokuren (60 minuten) waren ingeroosterd, is de bespaarde lokaal-inzettijd 43 uur en niet de verwachte 60 uur.
 • De leraar-inzettijd bleef gelijk.
 • De docent moest zijn lessen beter voorbereiden dan zonder ICT. De lessen worden daardoor beter. Ook de lessen van de controlegroep.
 • De kwaliteitsbeleving van de studenten van de experimentele groep verschilt niet van de controle groep.
 • De controlegroep heeft hoger gescoord bij toetsen. Echter: de pilotgroep moest nog twee toetsen voor andere vakken, op dezelfde dag.
 • De motivatie van de studenten in de pilotgroep is hoger dan
 • de studenten in de controlegroep, en bleef gelijk gedurende de lesperiode.
 • De betrokkenheid van de pilotgroep is hoger dan de betrokkenheid van de controlegroep. In beide groepen is een vergelijkbare afname van betrokkenheid tijdens de lesperiode waarneembaar (novelty effect).
 • Wat betreft reistijd heeft de pilotgroep de meeste tijdswinst geboekt.

Pilot BPV-begeleiding

 • Studenten hebben meer begeleiding gekregen, terwijl de docent er minder tijd (o.a. reistijd) aan kwijt was (32 uur).
 • Er zal niet meer gekozen worden voor OpenSim. Deze applicatie was omslachtig in gebruik. Lerenden bleken het gebruik van avatars ook te waarderen.
 • Het ontwikkelde onderwijs voldoet op dit moment nog niet volledig aan de wettelijke kaders van BOT.
 • Op lokaal-inzettijd werd bespaard (er waren geen lokalen meer nodig).
 • De kwaliteitsbeleving en motivatie van de studenten zich gedurende het onderwijs bij het pilotonderwijs niet anders te ontwikkelen dan bij het
 • onderwijs in de controle groep. De betrokkenheid van de studenten in controlegroep en experimentelegroep verschilde niet.
 • Lerenden vonden dat zij via deze aanpak ook leerden van anderen.
 • Lerenden ervoeren geen sociaal isolement.

De onderwijsinspectie beoordeelt deze pilot als begeleide onderwijstijd. Het plan van aanpak is vooraf ook gedeeld met de inspectie. De inspectie kijkt meer naar kwaliteit dan naar parameters als contacttijd.

Het komt nu aan op verbreding (waar het volgt één van de sprekers binnen het onderwijs vaak aan ontbreekt).

Het rapport, waarop deze sessie was gebaseerd, staat overigens online. Zie ook de blogpost van JaapJan Vroom over dit initiatief.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.