Blog Archives

Leernetwerken als innovatief perspectief voor opleiden en leren in organisaties (#in #CELSTEC))

Leernetwerken Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw kwam ik in aanraking met de leernetwerktheorie van Ferd van der Krogt. Van der Krogt beschrijft hierin onder andere de relatie tussen de wijze waarop arbeid georganiseerd is en de manier waarop leren binnen arbeidsorganisaties georganiseerd wordt.

Lees meer ›

Tags: , ,

Recensie Society 3.0 (#in)

Eind jaren negentig hadden we te maken met sterk stijgende aandeelkoersen, als gevolg van de explosieve groei van de internet-sector, en hun toeleverende bedrijven. Er werd gesproken van een “nieuwe economie” waarin de financiële waarde van een (internet)bedrijf niet langer bepaald zou worden door omzet of winst, maar door het menselijk kapitaal.

Lees meer ›

Tags: ,

Sociale media voor professionals, organisaties en facilitatoren (#in)

Welke mogelijkheden bieden sociale media om effectiever te werken in netwerken? Wat betekent dit voor organisaties en managers? En hoe kunnen sociale media een ondersteunende rol vervullen in formele en informele leerprocessen?

Deze vragen staan volgens de achterkant centraal in het boek "En nu online…Sociale media voor professionals,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Bespreking Handboek Scenarioplanning (#in)

Onlangs is het Handboek Scenarioplanning van Mario van Rijn en René van der Burgt verschenen. René, die ik enkele jaren geleden heb leren kennen, vroeg me of ik belangstelling had om dit handboek te bespreken. Ja, dus.

Ik ben de afgelopen tien jaar namelijk een aantal keren in aanraking gekomen met scenariostudies.

Lees meer ›

Tags: , ,

Drive: wat motiveert mensen? (leestip!)

Wat motiveert mensen? Die vraag probeert Daniel Pink te beantwoorden in zijn boek: “Drive. The Surprising Truth About What Motivates Us”. Het antwoord op die vraag is onder meer relevant voor het onderwijs, voor innovatie, HRM en talentontwikkeling. Wat betreft opbouw als inhoud een origineel boek,

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: