Blog Archives

Wat zijn de grootste uitdagingen van online onderwijs en online leren?

Verleden week ben ik in het kader van de micromodule “Wat is online onderwijs?”, die de Open Universiteit binnenkort lanceert, geïnterviewd. Ik kreeg onder meer de vraag wat de belangrijkste uitdagingen van online onderwijs zijn. Het antwoord dat ik gaf, was te kort. Vandaar deze meer uitgebreide bijdrage.

Lees meer ›

Tags: , , ,

SWOT-analyse MOOC’s

Andrew Spinner heeft een SWOT-analyse gemaakt van massive open online courses. De vier invalshoeken -sterke kanten, zwakke kanten, kansen en bedreigingen- bieden wat mij betreft mogelijkheden om op een genuanceerde manier naar MOOC’s te kijken.

Lees meer ›

Tags: , , , ,

SWOT-analyse learning analytics

Learning analytics kan leiden tot een continue verbetering van het leerproces. De verwachte voordelen leiden tot een wijdverspreide toepassing ervan. Tegelijkertijd zijn we vaak niet in staat goede meetmethoden voor analyses te identificeren, en is er nog geen bewijs gevonden voor de significante voordelen van learning analytics.

Lees meer ›

Tags: ,

Top

%d bloggers liken dit: