SWOT-analyse MOOC’s

Andrew Spinner heeft een SWOT-analyse gemaakt van massive open online courses. De vier invalshoeken -sterke kanten, zwakke kanten, kansen en bedreigingen- bieden wat mij betreft mogelijkheden om op een genuanceerde manier naar MOOC’s te kijken.

Sterke kanten

 • Iedereen heeft toegang tot gratis post-secundair onderwijs.
 • MOOC’s bieden de flexibiliteit om op verschillende tijdstippen te starten met een cursus.
 • Het is gratis.

Zwakke kanten

 • Er is sprake van geringe interactie tussen docenten en lerenden. Je krijgt betrekkelijk weinig aandacht binnen een MOOC. Interacties vinden vooral plaats in een peer forum.
 • Het is de vraag wat de waarde is van het volgen van een MOOC, ook al zijn er MOOC’s die zelfs gratis credit’s bieden.

Kansen

 • MOOC’s bieden de mogelijkheid om geld te verdienen met aanvullende diensten. MOOC’s bieden kansen voor instellingen om zich te profileren.
 • Massaal bezochte gratis cursussen zijn interessante podia voor advertenties.
 • MOOC’s kunnen eenvoudig geschikt worden gemaakt voor corporate training, en kunnen op die manier middelen genereren.
 • MOOC’s kunnen de toegankelijkheid van het onderwijs, wereldwijd, helpen vergroten.
 • MOOC’s vormen een laagdrempelige vorm van een leven lang leren voor werkenden met gezinnen.

Bedreigingen

 • MOOC’s hebben moeite on zich van elkaar te onderscheiden. Een grote uitdaging daarbij is het verkrijgen van feedback op grote schaal, en het aanpassen van inhouden op basis van die feedback.
 • Zullen lerenden MOOC’s gebruiken om te kijken of universiteiten en colleges geschikt zijn voor hen?

Spinner’s overzicht is natuurlijk niet volledig. Onvoldoende aandacht voor kwaliteitszorg is wat mij betreft bijvoorbeeld een zwakke kant, net als een onvoldoende doordacht verdienmodel. Ontbrekende gedegen pedagogisch-didactishe concepten vormen een bedreiging, terwijl MOOC’s tegelijkertijd de kans bieden voor disruptieve innovatie.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *