Blog Archives

Wat kunnen we met de taxonomie van Bloom als het gaat om werkplekleren

De taxonomie van Bloom is bijna 65 jaar oud. Toch wordt deze indeling nog steeds gebruikt, ondanks dat deze taxonomie ooit bedoeld was als ‘werk in ontwikkeling’. Bovendien hebben Anderson en Krathwohl deze classificatie in 2001 herzien.  Connie Malamed vraagt zich ook af er geen taxonomieën zijn die bijvoorbeeld beter passen bij werkplekleren.

Lees meer ›

Tags: , ,

Onderwijsinnovaties uit de praktijk geclusterd

Onderwijsinnovaties op curriculumniveau zie je in tal van landen, en in diverse verschijningsvormen terug. Volgens de OECD kun je al deze onderwijsvernieuwing in een aantal clusters onderbrengen.

Lees meer ›

Tags: , ,

Taxonomie van betrokkenheid van studenten

Met een knipoog naar de taxonomie van Bloom heeft Gardner Campbell een taxonomie van student engagement ontwikkeld.

Lees meer ›

Tags: ,

Leerdoelen en de taxonomie van Bloom

Een tijd geleden kwam ik site tegen waar een herziene versie van Bloom’s taxonomie wordt gematcht met vier typen kennis, en geïllustreerd met voorbeelden.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Meerdere taxonomieën voor leren

De taxonomie van Bloom is waarschijnlijk de meest populaire ordening waarmee we grip kunnen krijgen op de complexiteit van leren. Maar het is zeker niet de enige ordening. Bovendien moeten we de waarde van taxonomieën voor leren niet overdrijven.

Lees meer ›

Tags: ,

Bij e-learning staat leren centraal #elearnto

In mijn boek “E-learning. Trends en ontwikkelingen” geef ik weliswaar een definitie van e-learning, maar niet van ‘leren’. Als je je al jaren bezig houdt met leren, ga je er vanuit dat iedereen wel een beeld heeft wat daarmee wordt bedoeld. Dat blijkt niet zo te zijn.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Een model voor sociale media in het onderwijs

Rijk Willemse gaat in een recente bijdrage in op de toepassing van sociale media in het (hoger) onderwijs. Daarvoor gebruikt hij een zelf ontwikkeld model, dat hij illustreert met een voorbeeld. Een bruikbare poging, waar volgens mij wel wat op af te dingen is.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Bloom’s taxonomie en de iPad

Allan Carrington legt door middel van een “Padagogy Wheel” een relatie tussen iPad apps en de taxonomie van Bloom.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Een te brede definitie van e-learning? #elearnto

Ik definieer e-learning als de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (gestuurd en zelfgestuurd) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie). Jan Lepeltak (@JLepeltak) heeft echter behoefte aan meer afbakening. Ik vraag me af of dat noodzakelijk is.

Lees meer ›

Tags: , ,

Moeten we Bloom’s taxonomie omkeren?

De taxonomie van Bloom is een vaak toegepast concept binnen onderwijsontwikkeling. Oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren vijftig, maar rond 1990 herzien. Volgens Shelley Wright deugt de (herziene) taxonomie van Bloom echter niet. Zij stelt voor deze taxonomie om te keren. Ik vraag me af of dit geen heilloze weg is.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Top

%d bloggers liken dit: