Blog Archives

Elektronische leeromgevingen in het MBO

Een tijd geleden heb ik meegewerkt aan een onderzoek dat Danny Streelder op verzoek van saMBO~ICT heeft uitgevoerd naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO) binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Inmiddels is een white paper als resultaat van dit onderzoek verschenen.

Danny Streelder heeft met name gekeken naar het huidige gebruik van ELO's,

Lees meer ›

Tags: , ,

Van leerplatform naar platform voor leren

Ik ben gisteren na de BETT naar een gebruikersbijeenkomst van Fronter gegaan. Hier liepen een paar honderd Fronter-gebruikers uit diverse landen rond. De sessie werd afgetrapt door een Britse leerkracht met drie van zijn leerlingen, die lieten zien hoe Fronter op een activerende en enthousiasmerende manier wordt gebruikt.

Lees meer ›

Tags: ,

De ELO als Trojaans Paard

)De redactie van Surfspace besteedt aandacht aan het recente proefschrift van Piet van der Zanden: The Facilitating University: Positioning Next Generation Educational Technology. Deze bijdrage bevat wetenswaardigheden over elektronische leeromgevingen (ELO), die relevant zijn voor het hele onderwijs.

Piet van der Zanden geeft aan dat de gemiddelde levensduur van elektronische leeromgevingen iets meer bedraagt dan 19 jaar.

Lees meer ›

Tags: , , ,

Impressie Fronter Reference Group

Gisteren heb ik deelgenomen aan een bijeenkomst van de internationale reference group higher education van Fronter. Voor wie het niet weet: Fronter is een elektronische leeromgeving, die onder meer door Gilde Opleidingen wordt gebruikt. Fronter is platinasponsor van de Online Educa in Berlijn,

Lees meer ›

Tags: , , ,

ELO: een eerste stap, maar niet het eindstation

Martin Weller geeft een opvallende typering van de elektronische leeromgeving (ELO). Hij beschouwt een ELO als een eerste stap in een langdurig proces waarbij ICT binnen het onderwijs wordt ingebed. Dat betekent volgens hem dat deze instrumenten per definitie niet al te ver mogen afstaan van de bestaande onderwijspraktijk.

Lees meer ›

Tags: , ,

Top

%d bloggers liken dit: