Technologie trends in 2009

Rond de jaarwisseling kom je regelmatig bijdragen tegen over voorspellingen en trends op het gebied van technologie (en de gevolgen voor de samenleving). Eén van de betere – en meest uitgebreide- is van Michael Stephens van Tame the Web.

De focus van Michael is: bibliotheken, technologie en mensen. Hij bespreekt steeds de gevokgen voor bibliotheken en library education. Achtereenvolgens komen aan bod:

 • Cloud computing.

  Hij stelt onder andere dat bibliotheken de computerwolk kunnen gebruiken als efficiencymaatregel. Informatie kan via de 'wolk' beschikbaar worden gesteld zodat je ook niet meer zulke grote gebouwen nodig hoeft te hebben.
 • De veranderende rol van ICT.
  Dit komt onder meer neer op minder mensen voor technologische infrastructuur en services, maar meer voor informatiemanagement.
 • The Value of Commons.
  Bibliotheken zouden zich moeten ontwikkelen tot centra waar gemeenschappen en netwerken informatie met elkaar delen, op hun eigen voorwaarden.


  Collaborative spaces offering access to technology – such as circulating hard drives, digital video cameras, and laptops – may soon be the norm on many college campuses, especially those with forward-thinking librarians.

 • De belofte van micro-interactie.
  Dit heeft natuurlijk betrekking op microbloggen door middel van Twitter of Jaiku (om twee voorbeelden te noemen). Een handige vorm van communicatie, vindt Stephens.
 • Het verzorgen en voeden van de gemeenschap.
  Technologie wordt gebruikt om connecties tussen mensen (en dus een netwerk en gemeenschap) te onderhouden.
 • I hope that we encourage the heart.

  Betrokkenheid, inspiratie, nieuwsgierigheid, empathie bevorderen. Daar gaat het volgens Stephens ook om in 2009.
 • Mobiele technologieën.
  Technologie wordt meer transportabel, en nog meer flexibel in te zetten.
 • Het belang van personalisering.
 • De gevolgen van lokalisatie.
  Dankzij technologie kun je zichtbaar maken aan anderen in je netwerk waar je bent, om zo fysiek met elkaar in contact te komen. Ook kun je automatisch relevante informatie krijgen als je op een bepaalde plek bent.
 • De ontwikkeling van de digitale levensstijl.
  Mensen maken op steeds grotere schaal, op diverse maatschappelijke terreinen, gebruik van technologie. Dit leidt tot mogelijkheden, maar tot nieuwe vraagstukken waar het onderwijs volgens Michael Stephens op in zou moeten spelen:


  Managing digital collections, licensing content, and examinations of innovative service like Muziekweb should be incorporated into coursework. A focus on community informatics and community design is important as well.

 • Een verschuiving naar open denken.
  Open source software, open educational resources, open innovatie.

Een mooi overzicht van belangrijke trends, vind ik. Persoonlijk mis ik nog democratisering van de technologie als trend (de gebruiker krijgt zeggenschap over de technologie die hij wil gebruiken), hoewel cloud computing en personalisering hier nauw mee samen hangen.

Leuk is ook dat hij linkt naar trendbeschrijvingen uit 2005, 2006 en 2007 (en naar veel bronmateriaal).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *