Terugblik op 2016, mijn eerste volledige jaar als zelfstandig adviseur

Het jaar 2016 was mijn eerste jaar als volledig zelfstandig en onafhankelijk adviseur op het gebied van leren en ontwikkelen met behulp van ICT. In deze blogpost wil ik terugblikken op dit jaar, en mijn relaties danken.

Sinds 1 maart 2015 werk ik als zelfstandig en onafhankelijk adviseur op het gebied van leren en ontwikkelen met behulp van ICT. Ik heb dat jaar nog twee maanden in loondienst gewerkt. Dit jaar heb ik daarom voor het eerst een heel jaar als zelfstandige zonder personeel gewerkt.

Ik heb in 2016 eenendertig opdrachten uitgevoerd. Deze opdrachten hadden deels een langdurig karakter (hele jaar of groot deel van het jaar), maar regelmatig ook een kortlopend karakter (een dagdeel met voorbereiding). De omvang fluctueert van bijna een dag tot 20 uur per week. Daarbij zitten ook lastig te voorspellen opdrachten. Dat zijn opdrachten waarbij de opdrachtgever op voorhand niet weet hoeveel uur hij gebruik van je wilt maken. Dat betekent dat je je hier niet te afhankelijk van moet maken. Anderzijds kunnen deze opdrachten leiden tot een grote piekbelasting als je opeens veel vragen krijgt. Opdrachtgevers beseffen zich daarbij echter gelukkig wel dat je niet op korte termijn veel tijd vrij kunt maken.

De inhoud van de opdrachten varieert sterk. Voorbeelden zijn:

 • Projectleider functionaliteit yOUlearn (Open Universiteit)
 • Programmamanager digitale leeromgeving (Zuyd Hogeschool)
 • Adviseur programma ICT in het Onderwijs (Radboud Universiteit)
 • Advies en ondersteuning blended coaches en ROC Academie (ROC Midden-Nederland)
 • Gastcolleges, presentaties, keynotes en workshops over verschillende onderwerpen rond ICT, opleiden, onderwijs en leren zoals: blended learning, trends, implementatie technology enhanced learning, ‘digitale didactiek’, binding bevorderen, ICT voor effectieve leeractiviteiten, social learning, webinar Van virtual classroom tot digitaal informeel leren, leertechnologie en de functie van een documentatiecentrum, rol docent bij blended learning, wat geef je op afstand en wat geef je beter in contactonderwijs? (diverse relaties, in totaal 33)
 • Adviseur invoering blended learning (Academie voor Deeltijd onderwijs, Avans)
 • Ondersteuning Daelzicht Academie bij ICT voor werkplek leren (Daelzicht)
 • Tweedaagse werksessie ontwikkeling blended learning (Toll-Net)
 • Bijeenkomst marktverkenning e-learning (RDW)
 • Procesbegeleiding ontwikkeling project curriculumontwikkeling en ICT (Avans)
 • Mee schrijven van SURF Trendrapport 2016. Hoe technologische trends Onderwijs op Maat mogelijk maken (SURF)
 • Adviseur ontwikkeling beleid ICT en onderwijs (Iselinge Hogeschool)
 • Adviseur selectietraject leermanagement systeem (RADAR)

Het gaat hierbij om werkzaamheden met een zeer divers karakter, om opdrachten waar ik me inhoudelijk graag mee bezig wil houden. Ik zou me wel wat meer willen richten op het ontwikkelen van innovatieve leertrajecten, dan nu het geval is.

Ik ben over het verloop van de meeste opdrachten tevreden. Met name als je hoort dat een opdrachtgever na afloop zelfstandig aan de slag is gegaan met een initiatief of gebruikers tevreden zijn over de resultaten. Een enkele keer hoor je dat een opdrachtgever een voorstel niet continueert omdat een afdeling wordt opgedoekt of er bezuinigd moet worden. Dat is jammer, en soms zelfs erg zuur. Gelukkig zijn dit uitzonderingen.

Bijgevoegde grafiek laat zien uit welke sectoren mijn opdrachtgevers afkomstig zijn. Bijna de helft is afkomstig uit het onderwijs, waarvan de grootste groep uit het hoger beroepsonderwijs komt. De categorie ‘Overig’ bestaat uit organisaties als Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Belgian Network for Open And Digital Learning of de Evolva Group.

Sectoren opdrachtgevers

In de toekomst zou ik ook graag meer opdrachten in andere sectoren willen uitvoeren (bedrijfsleven, non-profit).

Verreweg de meeste organisaties, waar ik voor werk, zijn in Nederland gevestigd. Ik heb voor één Duits bedrijf gewerkt -ILIAS- waarbij de werkzaamheden in Nederland zijn uitgevoerd. Vier kortlopende opdrachten heb ik voor Vlaamse organisaties uitgevoerd. Eerlijk gezegd ambieer ik ook geen opdrachten waarvoor ik veel naar het buitenland moet. Een aantal keren per jaar vind ik het leuk om de grens over te steken voor mijn werk.

Het afgelopen jaar heb ik 2247 uur gewerkt. Waarschijnlijk meer, aangezien je niet elk kwartier registreert. Bijna 56% van deze uren betreffen betaalde projecten, wat niet wil zeggen dat elk uur ook betaald wordt (je besteedt vaak meer tijd aan een opdracht dan is voorzien).

In de afgelopen jaren ben ik ook meer gaan werken. In 2015 heb ik 2138 uur gewerkt, en in 2014 waren het 1807 uur. Dit jaar heb ik wel wat meer verlof genomen dan verleden jaar (309 uur tegenover 246 uur; in 2014 waren het 339 uur). Ik heb het afgelopen jaar geen uur ‘ziek’ geschreven. De twee jaren ervoor was dat telkens 1 uur (vermoedelijk doktersbezoek).

Naast opdrachten heb ik 321 uur besteed aan bloggen (389 blogposts). Mijn weblog en het publiceren daarvan op LinkedIn, Twitter en Facebook zijn belangrijk voor mijn naamsbekendheid. Een andere grote post in mijn urenoverzicht is ‘Divers’ met ruim 216 uur. Daar vallen allerlei werkzaamheden onder, zoals mailen of het bijhouden van ‘vakliteratuur’.
Aan acquisitie heb ik ruim 84 uur besteed. en aan administratie ben ik nog geen 50 uur kwijt geweest (rekeningen sturen, declaraties invullen, uren registreren). Toen ik voor mezelf begon, had ik verwacht aan deze twee posten meer tijd kwijt te zullen zijn.
Aan gesprekken met externen -zoals studenten die mij willen interviewen- heb ik in 2016 bijna 74 uur besteed. Ik heb geen enkel uur besteed aan het promotieonderzoek….

Het afgelopen jaar heb ik bijna 52 uur besteed aan deelname aan de volgende conferenties:

 • Dé Conferentie voor Onderwijsvernieuwing & ICT 2016 van het Consortium voor Innovatie
 • Next Learning 2016 (helaas maar een halve dag)
 • Onderwijsdagen (pre-conference op maandag en de dinsdag)
 • Online Educa Berlijn

Ik probeer elk jaar naar deze vier conferenties te gaan, ongeacht of ik er een presentatie moet geven of een sessie moet voorzitten. Andere conferenties of studiedagen, die ik bezoek, bezoek ik als presentator.

Reistijd houd ik niet bij. Een groot deel van de tijd die ik in de trein doorbreng, is werktijd. In verband met een nieuwe OV-chipkaart kan ik nu lastig snel achterhalen hoeveel zakelijke treinreizen ik heb gemaakt. Het zullen er ongeveer 40-50 zijn geweest. Daarnaast heb ik in 2016 ruim 19.200 zakelijke kilometers met de auto gereden. Ik heb het afgelopen jaar dus ook honderden uren aan reizen besteed.

Ik krijg wel eens de vraag of werken als zelfstandige zonder personeel, geen eenzaam bestaan is. Dat is zeker niet het geval. In veel projecten werk je immers samen met partners, opdrachtgevers en andere relaties. Bovendien kom je ook daarbuiten regelmatig mensen tegen waar je mee kunt spreken over werkgerelateerde zaken.

Ik kijk tevreden terug op mijn eerste volledige jaar als zelfstandig en onafhankelijk adviseur. Daarom wil ik tenslotte al diegenen waarmee ik in 2016 op welke manier dan ook heb samengewerkt van harte danken voor het vertrouwen, het plezier, de steun en de samenwerking.

Thank you
Foto: Maklay62, Pixabay

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

11 reacties

 1. Wilfred, je vergeet te noemen hoeveel mensen je hebt geinspireeerd met je inzichten en blogs. Wat moeilijk meetbaar misschien, maar van enorme waarde. Dank daarvoor.

 2. Wat een prachtig verslag. Ook mooi dat je zo exact bijhoudt hoeveel uur je wat doet. Ik ben daar iets losser in de pols in.
  Ik vind trouwens dat je het woord duurzaam ook mag gebruiken bij jouw ondernemerschap. Je zet blijkbaar een verandering in gang die ook doorgaat als je er niet meer werkzaam bent. Dat is mijn streven bij een aantal opdrachten. In elk geval heeft je bedrijf bestaansrecht en terecht! Goede jaarwisseling en tot in 2017!

 3. Volgens mij heb je op exact het juiste moment de (grote) stap naar onafhankelijkheid gemaakt … mooie diversiteit in je opdrachtenportefeuille overigens … kortom …CHAPEAU! (Denk je ook wel aan je pensioenvoorziening!?)

 4. Interessant verslag, Ruben. Dank je voor het delen. Werk je eigenlijk ook nog aan je promotie-onderzoek?
  De beste wensen voor 2017!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.