Themamiddag trends ICT in het MBO

Woensdagmiddag 5 oktober 2016  verzorgen Michael van de Wetering (Kennisnet) en ik in het Innovatiehuis in Den Bosch een themamiddag over trends op het gebied van ICT in het MBO.

big data

Foto: geralt, Pixabay

Het Innovatiehuis, waar het Consortium voor Innovatie gehuisvest is, organiseert dit najaar een drietal themamiddagen in De Week van de NIEUWE TECHNOLOGIE.

Op woensdagmiddag 5 oktober 2016 trappen Michael van de Wetering (Kennisnet) en ik deze week af met een themamiddag over trends op het gebied van ICT in het MBO.

Na een inleiding door mij van belangrijke trends, gaat Michael van de Wetering in op adviezen en instrumenten uit het Kennisnet Trendrapport, die MBO-scholen kunnen gebruiken bij het opstellen of bijstellen van hun ict-beleidsplan en bij het maken van keuzes rond slimme investeringen. Met voorbeelden maakt Michael inzichtelijk hoe de impact van technologie concreet gemaakt kan worden, inspelend op actuele ontwikkelingen binnen bestuur en school.

Daarna gaan de aanwezigen zelf aan de slag met instrumenten uit dit trendrapport. Daarmee verkennen zij de impact van trends op het ICT-beleid van hun school.

Deze middag is bedoeld voor medewerkers van MBO-instellingen die betrokken zijn of graag mee willen denken over ontwikkelingen die van invloed zijn op beleidskeuzes rond ICT en onderwijs.

Het Kennisnet Trendrapport beschrijft technologische ontwikkelingen waarmee scholen in het po, vo en mbo nu en in de toekomst worden geconfronteerd. Het helpt scholen navigeren in een wereld vol technologische trends en hypes, die zich in snel tempo blijven ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan intelligente robots, virtual reality en learning analytics.

Wil je alvast aanmelden voor de Themamiddag, stuur dan een mail naar ellenelemans@cviweb.nl

Andere Themamiddagen in de Week van de NIEUWE TECHNOLOGIE zijn:

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: