Tien belangrijke technologische trends

Volgens Bernard Marr leidt de combinatie van en wisselwerking tussen verschillende technologische trends in de toekomst tot grote veranderingen op tal van terreinen. Wat zijn volgens hem de tien belangrijkste technologische trends?

1: Ubiquitous computing

Computers zijn alomtegenwoordig. Processoren worden steeds krachtiger, microchips en apparaten worden kleiner en goedkoper. Quantum computing zal nieuwe mogelijkheden bieden, die tot nu toe niet toegepast konden worden. Ook op het gebied van leren, opleiden en onderwijs kunnen we op termijn beschikken over technologieën die we nu nog niet kennen.

2. Alles wordt met elkaar en ‘slim’ verbonden

Alles wat met elkaar verbonden kan worden, zal met elkaar verbonden worden (en data met elkaar uitwisselen). Daarbij gaat het ook om ruimtes waarin wij leven en werken. De ruimten om ons heen zullen steeds meer worden uitgerust met het vermogen om te volgen wat er gebeurt en op basis daarvan te handelen. Dit betekent m.i. dat we meer leeractiviteiten kunnen monitoren, bijvoorbeeld ook als lerenden gebruik maken van leertechnologie van een bedrijf waarmee een opleiding samenwerkt.

3. Dataficatie van de wereld

Mede dankzij een toenemend gebruik van computers produceren we enorme hoeveelheden data. Dit biedt veel mogelijkheden voor organisaties voor de verbetering van producten, diensten en processen. Er zijn echter ook risico’s op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging.

4. Artificiële Intelligentie

De enorme hoeveelheden data vormen de brandstof voor AI. Met name “conversational AI” is sterk in ontwikkeling (spraakgebaseerd). Interacties met machines worden intelligenter. Gebruikers verwachten dat allerlei producten en diensten -ook leertechnologieën- gebruik zullen maken van AI.

5. Uitgebreide realiteit (‘extended reality’)

We beschikken over een breed spectrum aan immersieve technologieën, zoals augmented reality, virtual reality en mixed reality. Deze technologieën zorgen ervoor dat de grenzen tussen de digitale wereld en fysieke wereld steeds meer vervagen. Organisaties zullen immersieve ervaringen creëren voor medewerkers en ‘klanten’. Ik vind het overigens opvallend dat Bernard Marr in dit kader de Metaverse niet noemt. Digitale leeromgevingen zullen op termijn, is mijn verwachting, ook meer gebruik maken van ‘extended reality’.

6. Digitaal vertrouwen

Gebruikers willen erop vertrouwen dat organisaties een veilige digitale wereld creëren, waar transacties en interacties veilig, beschermd en gemakkelijk kunnen plaatsvinden. Blockchaintechnologie kan dit faciliteren, als is deze technologie nu nog niet heel toegankelijk voor veel organisaties. Lerenden willen er ook op kunnen vertrouwen dat hun data op een veilige manier wordt opgeslagen en alleen wordt gebruikt door degenen die deze data nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

7. 3D printen

Je kunt vandaag de dag tal van grondstoffen gebruiken voor 3D-printing. Deze technologie maakt het volgens Marr mogelijk dingen te maken die niet gemakkelijk met traditionele methoden kunnen worden geproduceerd, het fabricageproces te stroomlijnen en zeer gepersonaliseerde producten te maken (zelfs volledig unieke eenmalige producten). Daarbij is sprake van een drastische vermindering van afval en lagere kosten.

8. Bewerking van genen en synthetische biologie

Het bewerken van genen kan ziektes helpen bestrijden. Bij synthetische biologie kunnen lange DNA-strengen aan elkaar worden geplakt en in een organisme worden ingebracht. Het organisme gedraagt zich dan anders en kan over geheel nieuwe vermogens beschikken. Marr verkent de impact op bedrijven (voedselvoorziening). Mogelijk kun je hiermee op de lange termijn ook het brein van mensen veranderen. Uiteraard kun je je afvragen of dit ethisch verantwoord is. Moet je alles wat mogelijk is, ook willen?

9. Nanotechnologie en materiaalwetenschappen

Ontwikkelingen op het gebied van materiaalwetenschap (de discipline van het bestuderen en manipuleren van materialen) en nanotechnologie (de wetenschap van het beheersen van materie op zeer kleine schaal, op atomair en moleculair niveau) leiden onder meer tot kleinere batterijen en meer toegankelijke zonne-energie. Computers worden hierdoor ook kleiner en nog meer alomtegenwoordig. Deze ontwikkeling kan m.i. de integratie van technologie in fysieke leermiddelen helpen bevorderen.

10. Nieuwe energieoplossingen

Volgens Marr worden energie-oplossingen zoals kernfusie en groene waterstof door technologische innovaties op langere termijn meer rendabel en haalbaar. Nieuwe energieoplossingen zijn noodzakelijk om klimaatverandering tegen te gaan en om te voorzien in een toenemende behoefte aan energie als gevolg van een meer intens en intensief gebruik van computertechnologie.

Veel van deze technologische trends zien we al vele jaren terug in bijdragen over ontwikkelingen. Je ziet ook dat de ontwikkeling van technologieën in toenemende mate leidt tot ethische vraagstukken. Het is ook vaak de combinatie van en wisselwerking van technologische trends met sociaal-economische en sociaal-culturele trends -denk aan individualisering- die leiden tot veranderingen. Op het gebied van leren, opleiden en onderwijs is ook sprake van een wisselwerking tussen technologische trends en opvattingen over leren. Technologische trends alleen leiden niet tot veranderingen op dit gebied.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.