Toepassingen leertechnologieën

In het kader van één van mijn projecten, heb ik een overzicht gemaakt van typen leertechnologieën. Dit overzicht is bedoeld als hulpmiddel bij ontwerpsessies. Eén van de onderdelen uit die tabel is de toepassingsmogelijkheid van de leertechnologie (wat kun je er mee?).
Ik hanteer daarbij deze pragmatisch gekozen onderverdeling, die ook gebruikt kan worden om te zoeken via de zoekoptie of de filtermogelijkheid.

 • Voorkennis activeren
 • Formatief testen (telt niet mee bij de beoordeling)
 • Summatief toetsen (beoordeling)
 • Diagnostisch testen (o.a. beginniveau bepalen)
 • Verwerkingsopdracht (uitwerking van een taak die gericht is op het actief verwerken van leerstof)
 • Discussies (of dialogen)
 • Quizzes (competitie element)
 • Samen werken (inclusief samenwerkend leren)
 • Feedback (inclusief peer feedback)
 • Instrueren (uitleg geven, opdrachten geven, aanwijzingen geven, peer instruction).
 • Communiceren (één-op-één, groepjes, vragen en antwoorden, commentaren; geen discussies of feedback)
 • Bronnen delen (artikelen, links)
 • Brainwriting (inclusief inventariseren van ideeën en opvattingen)
 • Analyseren (structureren, verbanden leggen, patronen zichtbaar maken, identificeren van overeenkomsten en verschillen)
 • Evalueren (terugblikken, single loop learning)
 • Demonstreren (inclusief voordoen, modelleren)
 • Interview (vorm van instrueren, maar dan via een vraaggesprek)
 • Mededelingen (inclusief notificaties)
 • Reflecteren (leren van ervaringen, patronen herkennen, double loop learning)
 • Toepassen (inclusief laten zien van toepassingen in de praktijk)
 • Creëren (ontwikkelen van iets nieuws)
 • Visualiseren (zichtbaar of aanschouwelijk maken).

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen