Trends en populaire onderwerpen op het gebied van leertechnologie analyseren via internet data mining

Trends and Topics in Educational Technology, 2023 Edition is een editorial waarin de auteurs verslag doen van hun onderzoek naar trends en populaire onderwerpen op het gebied van leertechnologie. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van data mining waarbij zij openbare internetbronnen hebben gebruikt. Wat valt daarbij op?

TrendsDe onderzoekers hebben de Scopus database met onderzoeksartikelen gebruikt, de Twitter #EdTech hashtag, Facebook pagina’s van onderwijsinstellingen en schooldistricten en data van het Open Educational Resources-platform EdTech Books.

Zij constateren dat onderzoeksonderwerpen in edtech-tijdschriften in vergelijking met voorgaande jaren consistent bleven. Referenties naar “COVID-19” namen van 2021 tot 2022 af, terwijl verwijzingen naar “online leren” bleven toenemen. De onderzoekers suggereren dat dit kan betekenen dat de belangstelling voor online leren is blijven bestaan en zelfs is gegroeid na de pandemie. Wel doen onderzoekers en praktijkmensen nog steeds verslag van onderwijs tijdens de pandemie. Wat betreft modaliteiten blijken “online leren” en “virtual reality” de meest genoemde modaliteiten te zijn in EdTech tijdschrifttitels. “Augmented reality”, “blended learning” en “flipped classroom” volgen. In samenvattingen kwamen “virtual reality”, “online leren” en “online cursussen” veel vaker voor dan “emergency remote learning”, wat volgens de onderzoekers duidelijk wijst op een “post-pandemische adoptie” van online technologieën en het einde van pandemiegerelateerd onderzoek naar “emergency remote learning”.

Op Twitter bleef #EdTech populair, met #byjus als populairste onderwerp. De lage diversiteitsscore van deze hashtag wijst volgens de auteurs echter op een mogelijke invloed van marketingcampagnes. De populariteit van aan kunstmatige intelligentie gerelateerde hashtags (#ai, #artificialintelligence, #machinelearning, #ML en #mlearning) nam aanzienlijk toe. Volgens de onderzoekers was er bij gebruikers van de hashtag #EdTech meer aandacht voor AI. Er is ook sprake van een toenemende populariteit van hashtags zoals #stem en van hashtags over diversiteit, vrouwen en Engels leren, in combinatie met #EdTech.

COVID-19 gerelateerde hashtags, zoals #remotelearning en #onlinelearning, werden volgens de onderzoekers in 2022 minder gebruikt. Dit zou wijzen op een verschuiving in perspectief naarmate de pandemiejaren achter ons komen te liggen (hopelijk). Online leeromgevingen en digitaal cursusmateriaal blijven in combinatie met de hashtag #EdTech echter aan populariteit winnen, ook na de pandemie.

De analyse van de edtech-gegevens laat volgens de onderzoekers in het algemeen verschillende -in hun ogen- opmerkelijke patronen zien: algemene stabiliteit van de trends, verschuivingen na de pandemie, gespecialiseerde onderwerpen die volwassen worden en opkomende interessegebieden. De focus op e-learning en online leren is volgens de onderzoekers een constante, terwijl opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie en virtual/augmented reality aan aandacht winnen. Op de Facebook-pagina’s is dat trouwens veel minder het geval. Deze pagina’s worden volgens de onderzoekers echter voor andere doeleinden gebruikt (zoals communicatie met ouders).

Op alle platforms is sprake van “post-pandemische verschuivingen”. COVID-19-gerelateerde termen worden minder gebruikt. Er wordt meer gecommuniceerd over online en hybride leren, en over fysiek leren. Het toegenomen gebruik van online en hybride leren wijst volgens de onderzoekers op een meer alomtegenwoordige rol binnen het onderwijs.

De onderzoekers concluderen dat de pandemie talrijke technologiegerelateerde veranderingen heeft teweeggebracht die zouden kunnen leiden tot blijvende veranderingen, waaronder een toename in populariteit en acceptatie van online en blended learning. Bovendien wijst de analyse van de open leermiddelen op een vraag naar materiaal dat zowel de theoretische als de praktische aspecten van leertechnologie ondersteunt.

Mijn opmerkingen

Op zich is het interessant om te lezen dat deze analyse wijst op een toenemende populariteit en acceptatie van online en blended learning. Het ligt uiteraard voor de hand dat er minder interesse is voor onderwerpen als ‘emergency remote learning’, nu specifieke maatregelen met betrekking tot COVID-19 hopelijk achter ons liggen.

Ik vraag me echter af of je met behulp van deze aanpak daadwerkelijk trends en populaire onderwerpen op het gebied van leertechnologie. Volgens mij zou je dan termen als ‘online leren’ en ‘blended learning’ buiten beschouwing moeten laten. Hetzelfde geldt m.i. voor termen die betrekking hebben op de onderzoeksaanpak (zoals ‘systematic review’ of ‘case study’). Facebook-pagina’s van onderwijsinstellingen lijken geen zinvolle bron voor het analyseren van trends en populaire onderwerpen omdat ze voor een ander doel worden gebruikt. Je zou m.i. eerder gericht op zoek moeten gaan naar het voorkomen van termen die betrekking hebben op trends. Zoals AI, virtual reality, maar ook microlearning, microcredentialing of LXP.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.