Trends op het gebied van didactiek

Als het gaat om trends en ontwikkelingen, dan ligt de nadruk bij technology enhanced learning vaak sterk op technologische trends. Sinds een aantal jaren proberen onderzoekers van de Britse Open Universiteit daar tegenwicht aan te bieden.

Innovating Pedagogy 2017Zij geven daarom sinds zes jaar de publicatie “Innovating Pedagogy” uit. Dit jaar samen met het Learning In a NetworKed Society (LINKS) Israeli Center of Research Excellence (I-CORE).

De trends beschrijven niet noodzakelijk nieuwe inzichten op het gebied van didactiek. Ook gaat het niet noodzakelijkerwijs om trends waarvan we weten dat ze leiden tot goede leerresultaten. Ze benadrukken vooral waar wat betreft didactiek in relatie tot technologie op dit moment veel aandacht naar uit gaat.

Martin Weller heeft een mooie samenvatting gemaakt. Ik wil volstaan met een vertaling van zijn resumé (ook met dank aan Deepl Translator), waaruit zal blijken dat het begrip ‘pedagogy’ nogal ruim wordt geïnterpreteerd:

 • Gespreid en intensief leren (spaced learning)
  Gebaseerd op onderzoek naar de werking van het brein en leren, betekent dit onderwijs in korte blokken met pauzes tussendoor. Onderzoek naar spaced learning laat zien 90 minuten gespreid en intensief hetzelfde resultaat kan hebben als maanden studeren.
 • Leerlingen wetenschap laten maken
  Ervaren hoe wetenschap tot stand komt kan vaardigheden verbeteren en kritisch denken bevorderen. Door deel te nemen aan activiteiten met een groot aantal mensen en door deel te nemen aan projecten op het gebied van ‘burgerwetenschap’ kan de manier waarop jongeren denken en handelen in relatie tot hun omgeving veranderen.
 • Open tekstboeken
  Open Tekstboeken zijn een vorm van open educational resources en bieden aanpasbare content waar studenten inhoud aan kunnen toevoegen en bewerken. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hierdoor de kosten voor hoger onderwijs zouden dalen.
 • Navigeren in post-waarheid samenlevingen
  Nieuwe informatiebronnen maken de beschikbare informatie diverser, maar hebben ook geleid tot nieuwe uitdagingen naarmate mensen dagelijks besluiten moeten nemen over waar zij informatie kunnen verkrijgen en wie ze kunnen vertrouwen. Aandacht hiervoor binnen curricula helpt mensen om informatie te evalueren, te reflecteren op hun eigen aannames en te zoeken naar een diversiteit aan kennis om door ‘nep nieuws’ heen te prikken.
 • Empathie tussen groepen
  Projecten zoals’ Humans of New York’ tonen de waarde van constructief contact tussen mensen met verschillende culturele achtergronden. Nieuwe benaderingen gebruiken technologie en gaming om empathie te ontwikkelen met mensen uit verschillende groepen.
 • “Immersive” leren
  Technologieën die zich in rap tempo ontwikkelen zoals virtual reality en augmented reality bieden lerenden de mogelijkheid om zich onder te dompelen in situaties die moeilijk, gevaarlijk of onmogelijk zijn in het dagelijks leven. Leren op deze manier kan boeiend, stimulerend en leerzaam zijn voor lerenden. Je wordt een werkelijkheid binnengezogen.
 • Student-gedreven analytics
  Analytics worden niet zo zeer gebruikt door instellingen of docenten maar vooral om lerenden te helpen, om lerenden te ondersteunen bij het specificeren van hun eigen doelen en ambities. Deze aanpak is vooral nuttig voor lerenden die betrekkelijk weinig tijd en ruimte hebben om te studeren. Zij hebben hiermee de controle het leren en zijn in staat om bijvoorbeeld hun doelen en prioriteiten te veranderen of feedback te vragen.
 • Onderzoek waarbij grote hoeveelheden data worden gebruikt
  In de hedendaagse wereld van datagedrevenheid moeten lerenden vanaf jonge leeftijd leren werken en denken met data, zodat ze goed voorbereid zijn op de vaardigheden die de samenleving van morgen nodig heeft. Daarvoor hebben ze mogelijkheden nodig om actief te zijn in het verkennen, beheren en analyseren van gegevens.
 • Leren gedreven door interne waarden
  Mensen zijn gemotiveerd om te leren wanneer ze belangrijke vragen hebben om te beantwoorden of problemen aan te pakken. Wanneer leren wordt gekoppeld aan doelen die veel waarde en betekenis hebben voor lerenden, dan nemen zij de verantwoordelijkheid voor hun werk en plegen zij de nodige inspanningen.
 • Menselijke gemeenschappen die kennis creëren
  Lerenden worden aangemoedigd om creatief te zijn en open te staan voor nieuwe ervaringen en om samen te werken aan het ontwikkelen van nieuwe ideeën en kennis.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: