Typen personalisering

Josie Fraser maakt een fraai onderscheid in typen personalisering.
Bij ‘adaptive personalisation’ biedt de organisatie keuzemogelijkheden aan lerenden aan, er van uitgaande dat de organisatie weet wat de lerende wil kennen en kunnen. De organisatie heeft zich verdiept in de achtergronden van de lerenden, heeft onderwerpen geïdentificeerd en bepaald vervolgens hoe het ‘leeraanbod’ er uit moet zien. Lerenden kunnen bij de samenstelling van het leeraanbod invloed uitoefenen. Kernwoorden zijn "institutional provision and procedure". In feite is dit de traditionele werkwijze van de volwasseneneducatie waar behoefenonderzoek en doelgroepanalyse een belangrijke rol spelen.
Het tweede type personalisering is ‘customisation‘: de lerende kan verschillende keuzes maken uit een bepaald leeraanbod. Een voorbeeld hiervan is een databank met leerobjecten waaruit de lerende bepaalde leerobjecten kan selecteren. Kernwoorden zijn "enabling the learner to engage with institutional provision".
Het derde en laatste type personalisering noemt Fraser ‘dynamic personalisation’. Het instituut faciliteert de lerende bij de kennisconstructie. De lerende heeft grote invloed op de wijze waarop kennisconstructie plaatsvindt. Fraser spreekt van "the institution engaging with the learner" en omschrijft deze vorm van personalisering als volgt:

the ability to create original or deriative works, to collaborate, form networks and connections via the users choice of applications, locations, platforms.

Naar mijn opvatting is pas in het laatste type personalisering sprake van een persoonlijke leeromgeving. Volgens mij is hierbij wel van belang dat lerenden goed begeleid worden bij het maken van keuzes hierin. Maar weinigen zullen in staat zijn zelfstandig en zinvol gebruik te kunnen maken van faciliteiten die een instelling beschikbaar stelt. Overigens kan een instelling in dit model wat mij betreft ook modules en leerobjecten aanbieden. Maar de deelnemer moet ook de mogelijkheid hebben om andere leerdoelen, leeractiviteiten en leermiddelen te kiezen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.