Update blockchain technologie in het (hoger) onderwijs

Vanochtend heb ik een beknopte bijdrage gelezen met recente ontwikkelingen op het gebied van blockchain-technologie in het hoger onderwijs. Wat zijn interessante ontwikkelingen?

Met behulp van deze technologie beschik je volgens de auteur als lerende altijd over officiële documenten over je leerprestaties in een format dat ook blijft bestaan als de instelling verdwijnt.

De lerende bezit en gebruikt officiële dossiers, niet de onderwijsinstelling. De lerende kan deze dossiers ook combineren met ‘niet-universitaire’ bewijsmaterialen, bijvoorbeeld van stages, MOOC’s en badges van leeractiviteiten beperkte omvang.

De lerende kan zelf een transcriptie samenstellen van relevante materialen die een betere afspiegeling zijn van ervaringen en meesterschap.

In de VS is men gestart met deze technologie voor onderwijsdoeleinden. Inmiddels neemt China op dit gebied het voortouw. Chinese bedrijven hebben de meeste patenten op dit gebied aangevraagd en, is blockchain-technologie een officiële nationale prioriteit.

In april van dit jaar kondigden negen Amerikaanse universiteiten hun samenwerking op het gebied van blockchain-technologie aan om lerenden een digitaal dossier van o.a. diploma’s, badges, certificaten te geven. Lerenden hoeven daardoor niet meer terug te gaan naar instellingen zoals Harvard University, het Massachusetts Institute of Technology (MIT) of Berkeley om hun informatie op een veilige manier te bezitten en te kunnen delen als bewijs van hun leerprestaties.

Er komen ook steeds meer hulpmiddelen beschikbaar die instellingen helpen beleid op dit terrein te ontwikkelen.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *