Vier manieren om meer betrokkenheid te bevorderen bij online leren

Traditionele online cursussen zijn voor lerenden vaak eenzame bedoeningen. Er zijn echter manieren om online leren meer boeiend te maken, zodat uitval beperkt kan worden. Daarbij is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van lerenden en de aanbieder.

Jaclyn Tersigni bespreekt vier strategieën, waarbij zij zich focust op wat een lerende kan doen. De aanbiedende partij -bijvoorbeeld de ontwikkelaar en de begeleider- heeft hierbij een belangrijke taak.

 • Je kunt overal deelnemen aan online leren. De auteur adviseert echter om hiervoor een gerichte werkplek te kiezen. Dat hoeft niet persé een studeerkamer te zijn. Een gerichte, vaste, plek om online te leren bevordert een serieuze ‘studeermodus’.
  Mijn opmerking: één van de redenen waarom online lezen minder effectief is, is dat lerenden niet met een attitude om serieus te gaan lezen achter een beeldscherm gaan zitten. Het pleidooi voor een vaste plek om online te leren sluit hierbij aan.
 • Behandel deelname aan een online cursus als deelname aan een face-to-face cursus. Bij online leren kun je veelal leren waar en wanneer je wilt. Dit kan echter ook tot veel vrijblijvendheid leiden. Als lerende moet je over veel zelfdiscipline beschikken en over goede planningsvaardigheden. Reserveer momenten in je agenda om online te leren, en houd je daar aan. Voorkom dat je wordt afgeleid door sociale media, bijvoorbeeld door hiervoor specifieke tools te gebruiken (FocusMe, Freedom en StayFocusd worden genoemd).
  Mijn opmerking: als ontwikkelaar van een online cursus is het ook belangrijk om structuur aan te brengen binnen je online cursus. Werk bijvoorbeeld met deadlines en synchrone sessies (die ook als mijlpaal fungeren).
 • Doe actief mee. Bij online leren kun je je gemakkelijk verstoppen. Een actieve betrokkenheid voorkomt echter uitval. Je leert er ook meer van. Formuleer voor jezelf desnoods ‘huiswerkopdrachten’ om deel te nemen aan, bijvoorbeeld, online formatieve toetsen.
  Mijn opmerking
  : bouw als cursusontwikkelaar ook interactiemomenten in. Maak bijvoorbeeld gebruik van discussie-opdrachten. Geef ook zelf het goede voorbeeld door een actieve bijdrage te leveren, zonder conversaties te gaan domineren. Prikkel deelnemers, spreek hen aan. Dankzij artificiële intelligentie en big data wordt het eenvoudiger om te registreren welke lerenden minder actief zijn. Deze groep kan dan (automatisch) ‘gepord’ worden om meer actief bij te dragen.
 • Heb contact met de docent. Maak gebruik van online spreekuren. Door een gevoel van verbondenheid met de docent te creëren, motiveer je jezelf om te blijven leren. Docenten zullen betrokken lerenden mogelijk ook sneller helpen bij problemen.
  Mijn opmerking: de mate waarin je contact kunt onderhouden met een docent is van een aantal factoren afhankelijk. Bij een grote groep lerenden is het ondoenlijk voor een docent om nauw contact te hebben met elke individuele lerende. Bij een gratis of goedkope online cursus kun je niet verwachten dat een docent veel individuele aandacht schenkt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: ,
Top

%d bloggers liken dit: