Virtual reality in Microsoft Teams?

Microsoft Teams wordt veel gebruikt voor overleg, kennis delen en live online leren. Volgens The Verge wordt het binnenkort mogelijk om sessies in 3D binnen Microsoft Teams te gaan houden. Voor leren, opleiden en onderwijs is dat een interessante ontwikkeling.

Microsoft Teams in 3D
Bron: Microsoft via The Verge

Microsoft heeft recentelijk een belangrijke verandering aangekondigd in de manier waarop virtuele vergaderingen plaatsvinden door Microsoft Mesh te integreren in Teams. Vanaf januari 2024 moet deze integratie het mogelijk maken dat collega’s, docenten en lerenden elkaar ontmoeten in een virtuele ruimte, zonder dat daarvoor een VR-headset nodig is. Deze ontwikkeling markeert volgens The Verge een verschuiving van Microsoft’s oorspronkelijke visie op Mesh als een platform dat onafhankelijke ontwikkelaars zou aantrekken.

De auteur schrijft dat de ontwikkeling van Microsoft op het gebied van VR/AR de afgelopen jaren enkele ‘uitdagingen’ heeft gekend, waaronder het vertrek van Alex Kipman, het hoofd van Microsoft’s HoloLens, en de sluiting van AltspaceVR. Toch blijft Mesh als afzonderlijk platform bestaan, maar nu met een duidelijke focus op 3D-vergaderingen en evenementen binnen Teams. Aangezien elke maand meer dan 320 miljoen mensen Teams gebruiken, en zij dus bekend zijn met de technologie, heeft Microsoft daardoor volgens deze bijdrage een voorsprong op concurrenten op het gebied van bijeenkomsten binnen een immersieve omgeving.

Opvallend is ook dat Microsoft en Meta nu met elkaar samenwerken op dit terrein, waarbij Microsoft zich heeft toegelegd op het integreren van Teams, Office, Windows en Xbox-ervaringen in Meta’s VR-headsets. Nog niet zo lang geleden waren deze twee grote technologiebedrijven elkaars concurrent op het gebied van de metaverse.

Je kunt de nieuwe omgeving van Microsoft met een VR-headset gebruiken, maar ook zonder. In dat geval verschijnen gebruikers als een webcamvenster in een 3D-omgeving. Uiteraard is dit minder immersief dan het gebruik van een VR-headset. Toch werkt Microsoft aan het verbeteren van deze ervaring om ‘inclusiviteit’ tijdens hybride sessies te bevorderen. Zij doen dit onder meer door het gebruik van ‘spatial’ -ruimtelijke- audio en audiozones voor natuurlijke gesprekken en interacties in de virtuele ruimte.

Het artikel in The Verge beschrijft al voorbeelden van organisaties die 3D-toepassingen van Microsoft gebruiken voor simulaties en inwerkprogramma’s van nieuwe medewerkers.

Ondanks deze ontwikkeling vraagt de auteur zich af of immersieve vergaderingen echt de toekomst zijn. Microsoft zet in op deze technologie door AI-functionaliteiten te integreren, en de mogelijkheid om white boards en objecten te genereren in 3D-vergaderingen. Er is sowieso sprake van een bredere trend waarbij AI steeds meer wordt geïntegreerd in Microsoft-producten.

Mijn opmerkingen

Zoals ik in de inleiding al aangaf: deze ontwikkeling heeft potentie voor leren, opleiden en onderwijs. Je kunt interacteren in virtual reality, zonder per se een lompe en dure headset te gebruiken. De omgeving maakt gebruik van ‘spatial audio‘ hetgeen de beleving ten goede kan komen en kan helpen een meer effectieve interactie mogelijk te maken. Er kan wel een verschil in beleving ontstaan als de ene groep gebruikers wel een headset heeft, en andere groep niet. Lopen we daarmee niet het risico om een nieuwe ‘digitale kloof te creëren? Ook vraag ik me af hoe we het ervaren als collega’s of docenten en lerenden als een avatar op het scherm verschijnen. Het Verge-artikel spreekt bijvoorbeeld over “cartoon-like” realisme. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de ‘transactional distance‘ (de psychologische of communicatieve ruimte die de docent van lerenden bij online leren op afstand scheidt in de onderlinge transactie)?

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *