Waarom een diploma ter discussie stellen als je het belang van vaardigheden wilt benadrukken?

Vanochtend kwam in mijn leeslijst het artikel ‘The future of work won’t be about college degrees, it will be about job skills’ van Stephane Kasriel voorbij. De CEO van Upwork betoogt hierin dat binnen de Vierde Industriële Revolutie diploma’s minder waard worden. Dat is nog maar de vraag.

Zijn argumentatie is als volgt:

 • Een onderzoek onder freelancers laat zien dat 93% vaardigheden nuttig vindt voor hun werk, terwijl 79% het onderwijs nuttig vindt voor hun huidige werk.
 • Veel van toekomstige banen, bestaan op dit moment nog niet.
 • Studenten gaan veel schulden aan om te kunnen studeren.
 • Een diploma wordt nog te vaak ten onrechte beschouwd als een levenslange garantie voor beroepsbekwaamheid.
 • Veel belangrijke vaardigheden ontwikkel je niet op school of op een universiteit, maar bijvoorbeeld via projecten of online.
 • Een bedrijf als Google neemt in toenemende mate werkers aan die niet over een diploma beschikken.

Hij stelt onder meer:

Rapid technological change, combined with rising education costs, have made our traditional higher-education system an increasingly anachronistic and risky path. (…) We need new routes to success and hope.

Mijn opmerkingen:

 • Het onderwijs leidt niet alleen op voor betaald werk. Vraag mensen eens in hoeverre het onderwijs heeft bijgedragen aan socialisatie of persoonsontwikkeling.
 • Als studenten zich in veel schulden moeten steken om te kunnen studeren, moet je het diploma niet ter discussie stellen maar de toegankelijkheid van het onderwijs.
 • Om bepaalde beroepen te kunnen uitvoeren, heb je nog steeds een diploma nodig. Een diploma vormt voor veel werknemers, met name ook lager opgeleiden, toegang tot betaalde arbeid. Gooi je oude schoenen niet weg, voordat je over nieuwe beschikt. Ik zie nog geen bruikbaar alternatief voor het diploma.
 • Mensen als Kasriel moeten zich realiseren dat lerenden niet alleen worden opgeleid voor een baan in de creatieve industrie of voor een baan bij één van de tech-giganten. Deze kapitaalkrachtige ondernemingen kunnen gebruikmaken van geavanceerde selectiemechanismen. Het midden- en kleinbedrijf is nog steeds aangewezen op het klassieke selectiegesprek en de inwerkperiode.
 • Eerlijk gezegd ken ik geen mensen die een diploma beschouwen als een levenslange garantie voor betaald werk. Een diploma duidt aan dat een potentiële werknemer beschikt over een bepaald basisniveau. Op basis hiervan kan de werknemer zich verder ontwikkelen. Organisaties en individuen worstelen wel met de vraag hoe je hier ruimte voor maakt.
 • Het is vrij normaal dat je niet alles wat je ooit moet kennen en kunnen, op school leert. En je leert inderdaad formeel, non-formeel en informeel. Het is essentieel dat je na het regulier onderwijs verder gaat met het ontwikkelen van vaardigheden, nieuwe kennis en attitudes. Deze continue professionele en persoonlijke ontwikkeling komt echter niet in plaats van het regulier onderwijs.
 • De inhoud van het onderwijs is altijd onderwerp van maatschappelijke discussies. Sociale, culturele, economische en technologische ontwikkelingen beïnvloeden die discussie. Realiseer je echter ook dat belanghebbenden vaak vanuit een eenzijdig perspectief participeren in die discussie. Dat is altijd zo geweest.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Wilfred Rubens (1964) currently works as an independent consultant, project leader, blogger and teacher in the field of technology enhanced learning. He leads innovative projects, he provides advice, keynotes, presentations, workshops and classes about technology enhanced learning. Wilfred has been professionally involved in e-learning for more than 20 years. For more than 15 years he blogs about ICT and learning. He is (co-)author of a book about elearning trends and developments (in Dutch), and a book about social learning. Wilfred is also one of the editors of the Dutch portal e-learning.nl, member of the advisory board of the anual Dutch Next Learning conference and member of the advisory board of the ONLINE EDUCA BERLIN. wilfred@wilfredrubens.com http://www.wilfredrubens.com

Tags: , ,
Top

%d bloggers liken dit: