Waarom ik voor een betere Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten ben en 21 maart a.s. tegen de sleepwet stem #referendum #wiv #sleepwet

Woensdag 21 maart 2018 mogen we niet alleen een nieuwe gemeenteraad samenstellen, maar kunnen we ons ook uitspreken over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Wat zijn mijn belangrijkste redenen om tegen deze wet te stemmen?

  • Een betere WIV sleepwetVoorstanders of meer neutrale personen delen de mening dat deze wet absoluut privacyschendend is. Zij menen of suggereren echter dat veiligheidsrisico’s opwegen tegen schending van privacy. Voorstanders kunnen echter niet aannemelijk maken dat deze wet inderdaad de veiligheid zal dienen. Veiligheidsdiensten beschikken al over heel veel middelen om informatie over bedreigingen en risico’s te verzamelen en te verwerken (zoals het werken met infiltranten). Zij kunnen beter daar meer en meer gericht werk van maken. De kans dat onze samenleving door deze wet veiliger wordt, is verwaarloosbaar. Wel wordt het mensenrecht ‘privacy’ aangetast.
  • Data mag lang worden bewaard en gekoppeld worden aan andere data. Met behulp van artificiële intelligentie kunnen op basis hiervan patronen worden herkend. Deze aanpak is echter absoluut nog niet zonder fouten. Er zijn verschillende voorbeelden bekend van situaties waarbij mensen op basis van automatische analyses van data geen verzekeringen krijgen of vooroordelen en racisme een rol spelen bij criminaliteitsbestrijding. Ik ben bang dat we dankzij de Sleepwet ook te maken krijgen met Kafka-eske situaties (misinterpretaties van data omdat deze uit de context worden gehaald).
  • Binnen een democratische samenleving moet je vrij zijn om informatie te vergaren. Als je weet dat je gemonitord kunt worden ga je je gedrag aanpassen. Ik heb dat zelf aan den lijve ervaren toen we verleden jaar naar Turkije op vakantie gingen. Dit weerhield mij om kritisch te tweeten over het beleid van Erdogan. Omdat ik bang was dat we op de luchthaven Dalaman in de problemen zouden kunnen komen. Ik wilde niet de vakantie van mijn vijf reisgenoten vergallen. Ik vrees dat dit effect dankzij de sleepwet nadrukkelijker zal gaan optreden. Je gaat dan ook je zoekgedrag aanpassen als je weet dat dit gemonitord kan worden.
  • Als individu kan ik ervoor beslissen of ik mijn data aan Google of Facebook toevertrouw. Je hebt echter geen keus wat betreft overheid.
  • Geheime diensten in Nederland zijn niet van onbesproken gedrag als het gaat om het zorgvuldig omgaan met en het correct interpreteren van informatie over personen. In de jaren zestig, zeventig en tachtig zijn veel dossiers aangelegd van mensen zonder dat deze daadwerkelijk een risico vormden voor de rechtsorde. Het koppelen van data en het profilen kan er toe leiden dat veel meer mensen dergelijke problemen krijgen. We moeten zeer terughoudend zijn om deze diensten de bevoegdheid te geven om te gaan slepen en trechteren.

D66’er Kees Verhoeven pleit ervoor de wet aan te nemen, na twee jaar te evalueren en dan indien nodig te verbeteren. Bij ‘agile’ werken werk je echter niet met sprints van twee jaar. Zeker als het gaat om privacy en veiligheid moeten wetten voordat ze ingaan, van goede kwaliteit zijn.

Er is nog meer aan te merken op deze wet. Zie bijvoorbeeld de vijf verbeterpunten van Bits of Freedom.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *