Wanneer zijn kleine beloningen bij online leren effectief?

Je kunt de motivatie bij online leren versterken door lerenden regelmatig te belonen voor het behalen van mijlpalen. Maar ik heb gemerkt dat je ook niet te vaak moet belonen. Bovendien laat onderzoek zien dat beloningen van een beperkte omvang drie elementen moeten bevatten, willen ze effectief zijn.

Badges Carpe DiemVerleden week heb ik een blogpost geschreven over motivatie en online leren. Eén van principes hierbij is het aanmoedigen van lerenden. Je ziet dat dit op dit moment bijvoorbeeld gebeurt met zogenaamde ‘badges’ (een soort insignes). Als je een bepaalde opdracht hebt uitgevoerd, krijg je daar een badge voor. Je rondt een online cursus bijvoorbeeld af als je zes badges hebt ontvangen.

Ik stond aanvankelijk sceptisch ten aanzien van deze manier van belonen. Maar tijdens de Carpe Diem-MOOC heb ik aan den lijve ervaren dat deze manier van werken inderdaad motiverend kan werken.

Op dit moment neem ik deel aan de MOOC Exploring Social Learning. Je moet hier elke week een bepaald ‘level’ behalen. Dat doe je door via opdrachten van beperkte omvang punten te behalen. Je moet bijvoorbeeld 24 van de 30 punten behalen. Heb je dat gedaan, dan gaat een ‘poort’ (gate) open naar het volgende level.

Zo’n opdracht bestaat dan bijvoorbeeld uit het bekijken van een korte video en het reageren op een stelling naar aanleiding van die video. Je kunt ook een punt krijgen door te reageren op anderen.

Ik merk bij mezelf dat dit leidt tot haastig ‘afraffelgedrag’. Dat komt ook doordat de gebruikte omgeving het niet makkelijk maakt snel een globaal overzicht te krijgen van reacties van anderen. Je ziet maar vijf bijdragen op het scherm. Ik zou graag eerst alle bijdragen willen scannen, waarna ik kan kiezen op welke bijdragen ik wil reageren. Verder wil je niet al te veel tijd besteden aan de MOOC (de studielast zou 2 uur per week bedragen).

Het gevolg is dat ik reageer op de eerste berichten die ik zie, en dat ik ook erg beknopt reageer op stellingen. Je moet immers veel kleine opdrachten maken. Zou ik bij enkele opdrachten uitgebreider reageren, dan zou ik te weinig punten behalen om de toegangspoort naar het volgende niveau te kunnen openen. Een ander alternatief is meer tijd besteden aan de MOOC. En dat is eerlijk gezegd ook geen optie.

Vandaag las ik een bijdrage over een onderzoek naar de effectiviteit van badges. Volgens de onderzoekers kenmerken succesvolle educatieve badges zich door drie elementen:

  1. Het moet plezierig zijn voor lerenden om badges te behalen.
  2. Ze moeten inspanningen erkennen die verder reiken dan typische academische bekwaamheden (zoals kennis kunnen reproduceren).
  3. Lerenden moeten waarde toekennen aan datgene wat de badge vertegenwoordigt (betekenisvol).

Badges zouden één van de tekortkomingen van de huidige manieren van toetsen, een gebrek aan authenticiteit, moeten ondervangen. Dit is wellicht extra belangrijk bij een leven lang leren, zo menen de onderzoekers m.i. terecht. Badges zouden zich moeten richten op datgene wat normaliter bij toetsen niet wordt erkend (ook vormen van informeel leren).

Deze uitkomsten kunnen volgens mij leiden tot verbeteringen van het didactisch ontwerp van de verder overigens interessante MOOC Exploring social learning. Het op deze manier behalen van punten voldoet m.i. namelijk niet aan de genoemde drie elementen. Terwijl het ontwerp van deze cursus wel de wijze waarop je leert, beïnvloedt.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Checkbox GDPR is verplicht

*

Ik ga akkoord