Wat beïnvloedt de deelname van lerenden aan MOOCs? #OU_OW

Deelname van lerenden aan massive open online courses wordt onder meer beïnvloed door de wijze waarop een MOOC is ontworpen. Dat was één van de hypotheses van mijn workshop over Learner participation in MOOCs.

Vandaag heb ik samen met Katrien Bernaerts een workshop verzorgd tijdens de conferentie Leren, doceren en technologie: theorie en praktijk ontmoeten elkaar van het Welten-instituut. Kartrien is één van de deelnemers aan de twee MOOCs die het Welten-instituut tot nu toe heeft georganiseerd.

In deze sessie zijn we ingegaan op de wijze waarop deelnemers deelnemen in de MOOCs van het Welten-instituut. Ik doe hier onderzoek naar, en ben tevens hoofddocent van deze MOOCs.

De wijze waarop lerenden deelnemen aan een MOOC wordt gezien als één van de indicaties voor de kwaliteit van een MOOC. Daarbij wordt vaak gewezen op de kloof tussen inschrijvingen en afrondingen. Clow (2013) wijst daarbij op het open en online karakter van MOOCs. Daardoor zou deze “funnel of participation” ontstaan.

In mijn onderzoek ga ik er van uit dat de werkelijkheid meer complex is. Ik vermoed dat persoonlijke factoren, het ontwerp van een MOOC, de inhoud van een MOOC en het verloop van een MOOC van invloed zijn op ‘engagement’ in een MOOC.

Tijdens deze sessie ben ik eerst ingegaan op de achtergronden van dit onderwerp. Ik heb daarbij ook kort verteld over de verschillen in het ontwerp van de MOOC over e-learning en de MOOC over Blended learning ontwikkelen.

Daarna heb ik Katrien geïnterviewd. Ik heb haar onder meer gevraagd wanneer zij vindt dat zij een MOOC heeft afgemaakt. Katrien verzorgt bij Toll-net zelf cursussen waarbij online leren wordt ingezet. Daarom legt zij voor zichzelf de lat hoog. Zij verwacht van haar deelnemers dat ze theorie doornemen en opdrachten maken en peerfeedback geven. Daarom verplicht zij zichzelf dat ook te doen. Tevens wil zij aan den lijve voelen wat het is om op deze manier te leren.

Daarna ben ik uitgebreider ingegaan op het onderzoek. Ik heb daarbij geïllustreerd dat deelnemers intensiever interacteren in de MOOC Blended learning ontwikkelen, dan in de MOOC e-learning. Het ontwerp van een MOOC (met name het wel of niet gebruiken van groepen) is daar waarschijnlijk van invloed op.

Tijdens de discussie kwam o.a. aan de orde of het behalen van certificaten wel de juiste indicatie van kwaliteit voor MOOCs zijn, en of onderwijsinstellingen zich niet vooral moeten richten op diplomeren bij deeltijdonderwijs, terwijl lerenden onder meer via MOOCs kunnen werken aan hun bekwaamheden.

Hieronder vind je de slides.

This content is published under the Attribution 3.0 Unported license.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *